'Wat politici maar te zeggen hebben!'

‘De burgers denken dat de politici in heel wat dossiers het nog steeds voor het zeggen hebben, hoewel dit minder en minder het geval is en bijvoorbeeld meer en meer de ambtenarij het voor het zeggen heeft. Dit geldt zeker voor Vlaanderen.


Op die manier ontstaat er een situatie waarbij de burger denkt dat de politici voor bepaalde zaken verantwoordelijk zijn en hierop ook afgerekend worden bij verkiezingen, hoewel dit niet het geval is.
Hierin zou duidelijkheid moeten gecreëerd worden naar de burger toe: ofwel moet aan die burger duidelijk gemaakt worden wat de politici maar te zeggen hebben, ofwel moet er opnieuw meer beslissingsmacht naar de politiek gaan.
Wat mij betreft, werkt de huidige situatie de anti-politiek in de hand.’