Weer ontoereikend antwoord!

“Het is al dikwijls gebleken dat Vlaanderen niet of veel te weinig beschikt over cijfers rond dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hoe kan er nu sprake zijn van een goed en gecoördineerd beleid als er onvoldoende cijfers en gegevens zijn?
Elk beleid dat zichzelf ernstig neemt, moet vertrekken vanuit een goede analyse
.

Akkoord, er zijn de laatste jaren veel inspanningen gebeurd qua dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen, maar het kan nog heel wat beter.

In verband met cijfergegevens rond dierenwelzijn heb ik al diverse vragen gesteld, maar steeds blijkt opnieuw dat er nog steeds meer witte vlekken zijn dan voldoende informatie.

Nu stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) in verband met de concrete werking en financiering van de dierenasielen.
Het antwoord was weer beneden alle peil.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts (N-VA).


  • Foto: Shutterstock.com.