1280 leerlingen volgen verkeersles in het verkeerspark!

Van 2 februari tot 20 maart 2009 kunnen de leerlingen van de derde graad lager onderwijs uit Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken (1280 in totaal) genieten van verkeerslessen in/op de verkeerspiste van de federale politie.
De verkeerspiste staat opgesteld in het bedrijf Transport Hendricx, Schurhovenveld 4220 in Sint-Truiden.

“Het is maar één van de talrijke sensibiliserende acties, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken jaarlijks neemt op het vlak van verkeersveiligheid naar de (schoolgaande) jeugd toe.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Alles wordt speels aangepakt met fietsen en go-carts, maar voldoende educatief.”

 

Het programma kwam tot stand in samenwerking tussen de Cel Educatie en Preventie Wegpolitie Limburg en de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Het gaat hierbij om een goed voorbeeld van samenwerking tussen de federale en de lokale politie.

 

 

 

 

Tussen 2 februari en 20 maart 2009 vinden 57 lessen plaats, waarin een aantal basiselementen rond de verkeersveiligheid van de jonge en zwakke weggebruikers aangehaald worden.
De aandacht gaat naar de voorrangsregeling, het gebruik van fietspaden, de plaats op de openbare weg, etc. Bij elke les wordt er ook een toelichting gegeven over de nieuwe straatcode (steps, skaters, skeelers, …) en de wetgeving rond fietsverlichting.

 

Deze verkeerslessen kaderen in de eindtermen van het basisonderwijs en zijn tevens een aanvulling op het vak wereldorïentatie.

 

 

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert om de twee jaar dit initiatief, zodat elke leerling van het lager onderwijs deel kan nemen aan deze vorm van verkeerseducatie.

 

 

Op vrijdag 6 februari 2009 waren de leerlingen van het 6e leerjaar van de vrije basisschool ‘de Boomhut’ te Brustem actief op de verkeerspiste.
Ludwig Vandenhove was erbij.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beschikt eveneens over een mobiel verkeers- en behendigheidspark dat uitgeleend kan worden.
Voor meer informatie kan u terecht bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op het telefoonnummer 011-70 19 75 en/of op de website www.politie-sint-truiden.be onder de rubriek verkeer.