VOORUIT wil verhoging Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Woonzorgcentra mogen de stijgende kosten voor personeel, energie en onderhoud quasi automatisch doorrekenen in de dagprijs. Maar de zorgbudgetten en specifiek het Vlaams zorgkrediet voor zwaar zorgbehoevenden worden niet mee geïndexeerd.
Gevolg: rustoordbewoners komen steeds meer in de problemen om de factuur te betalen.

Samen met de collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers van VOORUIT Hannelore Goeman, Freya Van Den Bossche, Hannes Anaf, Kurt De Loor en Conner Rousseau heb ik een voorstel van decreet ingediend om hieraan tegemoet te komen.

Het voorstel van decreet wenst dat op te lossen door een indexsysteem integraal in te schrijven in artikel 80 van dit decreet en het basisbedrag te verhogen van 130 euro per maand naar 170 euro per maand.
Het valt niet uit te leggen dat de bijdrage, die personen betalen aan de Vlaamse sociale bescherming onderhevig is aan inflatie, maar de tegemoetkoming, die ze ontvangen, niet
.

Ons voorstel betreft een technische aanpassing van het desbetreffende decreet. Maar het debat over de dagprijs voor de woonzorgcentra zou fundamenteel en zelfs principieel gevoerd moeten worden.
Waarom niet werken met ligdagprijzen, die rekening houden met het inkomen, zeker in de openbare instellingen?
Waarom niet werken met een maximumfactuur?
De overheid zou de ambitie moeten hebben om de private rustoorden stelselmatig uit te faseren. Als Socialisten vinden wij het immers onaanvaardbaar dat privé instellingen (veel) geld verdienen op kosten van bejaarden, die ‘een goede oude dag’ willen.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.

  • Foto: Shutterstock.com.