Vlaamse Verbindingsofficier Politie

Recent is Luc Vanlouwe aangesteld als Vlaamse Verbindingsofficier Politie door de Vlaamse regering.
Het is de eerste keer dat deze functie ingevuld wordt.

“Op dinsdag 29 juni 2021 was er op mijn vraag een kennismakingsgesprek met de Verbindingsofficier Politie in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik pleit ervoor dat politie en justitie federale bevoegdheden blijven.
Dat is niet tegengesteld aan een persoon, die op Vlaams niveau een goede relatie en samenwerking heeft met de federale en de lokale politiediensten. Maar evenzeer met Vlaamse en andere inspectiediensten.
Voor mij is die Verbindingsofficier eerder een administratieve dan een politieke functie.

Ik heb al een aantal keren opgemerkt in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie dat het bijna onzinnig is welke vragen er soms gesteld worden, die louter over federale bevoegdheden handelen. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor andere commissies en zelfs voor de plenaire vergadering. Toch neemt dat niet weg dat de bevoegdheid ‘Justitie’ in de titel van een Vlaamse minister en van een Commissie in het Vlaams parlement nog al ‘grootsprakerig’ overkomt, vermits hier nauwelijks of geen concrete bevoegdheden tegenover staan.
Het is niet meer dan een symbolische bevoegdheid voor Vlaanderen, lees de N-VA.

De Vlaamse Verbindingsofficier Politie moet voor mij een belangrijke rol spelen in heel het Vlaamse handhavingsgebeuren met betrekking tot expliciete Vlaamse bevoegdheden. En dan spreek ik eerder over een functie of zelfs over een dienst dan over één persoon of het moet al om -in dit geval- ‘een superman’ gaan.
Met deze aanstelling moet Vlaanderen aantonen dat het menens is met een echt gecoördineerd handhavingsbeleid horizontaal over alle bevoegdheden heen. Kortom, tot een echte integrale veiligheid komen.
Dat zal de komende jaren nog moeten blijken, onder andere qua uitbouw van bepaalde inspectiediensten en van de mogelijkheden, die deze Verbindingsofficier krijgt.  
Dat betekent van handhaving echt een beleidsprioriteit maken en er de nodige middelen en mensen voor voorzien.
Daar past voor mij de rol van deze Verbindingsofficier Politie in om gestructureerde contacten te hebben met de federale en lokale politie, de Staatsveiligheid (de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst-VSSE), etc.

Passend binnen deze globale handhavingsvisie van mijnentwege lijkt het mij logisch dat de Vlaamse Verbindingsofficier Politie één keer per jaar zou gehoord wordt in de Commissie op basis van een soort jaarverslag.  Dat zou dan best ook steeds aanleiding zijn voor een evaluatie.

Misschien zou het goed zijn dat er eveneens een Vlaamse justitieofficier zou komen om een gelijkaardig structureel en horizontaal contact te hebben met alle Vlaamse inspectiediensten en bepaalde hulpverleningsinstanties.

Ik stelde nog een aantal bijkomende vragen en/of formuleerde nog een aantal bijkomende suggesties:
-hoe zit de relatie met de nieuw Vlaams op te richten screeningsdienst rond de Vlaamse moskeeën, onder andere voor wat de erkenning en/of het intrekken van de erkenning betreft?
Persoonlijk ben ik geen voorstander van zulke aparte entiteit, laat de Staatsveiligheid dat gewoon verder doen.
Weer maar eens een structuur bij en hoe vaak is nu al niet gebleken dat wat wij in Vlaanderen zelf doen net niet altijd beter is… ;
-hoe verlopen de eerste contacten met de verschillende politie- en inspectiediensten? Positief of eerder in de zin van ‘weer een pottenkijker bij’?;
-heeft hij bevoegdheden rond het politieonderwijs?
Het antwoord was duidelijk neen;
-hoe zit het met de specifieke relatie rond de grenscriminaliteit?;
-hoe zit het met de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad?”