Justitie en hulpverlening: beter op elkaar afstemmen

“Justitie en hulpverlening moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Het zogeheten ‘Plan S’ in Limburg kan daartoe een goede aanzet vormen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam hierover tussen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 29 juni 2021 naar aanleiding van parlementaire vragen van een aantal collega’s.

Via het Limburgse ‘Plan S’ gaan justitie en hulpverlening nauwer samenwerken, hetgeen moet leiden tot een snellere en vooral efficiëntere aanpak van criminaliteit. (1)
Een goede zaak, waarbij wij binnen de provincie Limburg weer maar eens het goede voorbeeld geven.
Het is positief dat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir geld uitgetrokken heeft voor een specifiek personeelslid om dit ‘Plan S’ te coördineren”, aldus Ludwig Vandenhove.

Bijkomend personeel is altijd goed. Mijn vraag blijft echter in hoeverre dit project permanent en structureel en binnen welke timing zal uitgerold worden in alle Vlaamse arrondissementen en provincies.
Akkoord dat er een evaluatie moet komen van het Limburgs concept. Maar zou het niet goed zijn om nu al beginnen na te denken over de mogelijkheden ter zake. Waarom bijvoorbeeld niet werken met een soort ‘verbindingsofficier’ vanuit elk parket met de hulpverleningssector? En natuurlijk wordt die dan best aangevuld met één of meerdere bijkomende personeelsleden.
Het zou voor mij een mooie vorm van samenwerkingsfederalisme zijn.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister. (2)