Vlaamse subsidies voor de dierenasielen?

Ludwig Vandenhove tijdens commissie voor Dierenwelzijn.png

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg op woensdag 16 oktober 2019 in de bevoegde commissie minister van Dierenwelzijn Ben Weyts over de plannen van de Vlaamse regering om in de toekomst dierenasielen te subsidiëren.

“Een goede zaak dat de Vlaamse regering de intentie heeft eindelijk over te gaan tot de ondersteuning van dierenasielen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar echt concreet is de minister niet.
Geen concrete bedragen, geen concrete timing (‘enkele maanden’), een kader uittekenen: daar kwam zijn antwoord in grote lijnen op neer.
Er zou gewerkt worden via de lokale besturen. Een verdedigbare piste, maar ik heb erop aangedrongen dat er vooral zou gezocht worden naar een territoriale spreiding.

Wat ik niet goed begrijp, is dat de minister zegt dat hij niet teveel criteria voor die subsidiëring wil opleggen, omdat de dienst Dierenwelzijn van het departement Omgeving dan teveel werk zou hebben om dat te controleren. Zo zouden ze te weinig tijd hebben om de echte overtreders op te volgen. Voor mij moeten al die criteria ook niet. Maar Ik begrijp echt het verband niet in de redenering van de minister: zoveel mogelijk goed werkende dierenasielen verspreid over heel Vlaanderen is één zaak, een goed uitgebouwde handhaving met voldoende personeel is een andere zaak.

Qua het ondersteunen van personen, die het financieel moeilijk hebben en die huisdieren hebben, was het antwoord erg ontwijkend. De minister wil geen signaal geven dat de overheid wel zal zorgen voor die huisdieren. Hij legt zo de volledige verantwoordelijkheid bij die personen en gezinnen zelf.
Blijkbaar kent de minister de leefwereld van die personen en die gezinnen niet echt  goed.
Het zijn juist zij, die zich het snelst laten verleiden tot impulsaankopen, niet alleen qua huisdieren. Bovendien zijn er de sociale functie en het psychisch effect, die op die manier totaal uit het oog verloren worden.”

Via www.vlaamsparlement.be kan u kennis nemen van de vraag, het antwoord en het debat.