Eerst de (aller)armsten

“De hoge inflatie en vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn voor heel wat gezinnen een groot probleem, zeker nu de winter voor de deur staat.
De diverse overheden moeten alle mogelijke financiële en andere inspanningen doen om hieraan tegemoet te komen. Maar ook nu zijn er prioriteiten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Gezinnen, huurders, middenstanders, bedrijven, lokale overheden, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, scholen, sportclubs, etc. klagen terecht over de huidige onzekere situatie.
Er moet getracht worden vanuit de diverse overheidsniveaus om voor al die specifieke doelgroepen iets te doen in functie van de echte noden. Maar de bomen, lees de financiële mogelijkheden, groeien niet tot in de hemel, dus prioriteiten leggen, is nodig.

Ik reken erop dat de Europese Unie (EU), de federale overheid en Vlaanderen eruit geraken en de meest geschikte en betaalbare maatregelen treffen. Maar voor alles moeten de (aller)armsten geholpen worden, dat is een kwestie van solidariteit.

Slechts twee voorbeelden. (1) (2)
De Waalse regering heeft al verboden dat er in Wallonië nog uithuiszettingen gebeuren tot en met woensdag 15 maart 2023.
Waar wacht Vlaanderen op?
Diezelfde Waalse regering heeft beslist dat energieafsluitingen niet meer kunnen voor die gezinnen, die de komende maanden met onbetaalbare energiefacturen geconfronteerd worden.
In Vlaanderen wil VOORUIT eenzelfde regeling.
De winterperiode, waarin gezinnen niet afgesloten mogen worden van gas en elektriciteit, gaat volgens de huidige Vlaamse regelgeving in op 1 december en eindigt op 28 februari.
Wij willen met VOORUIT dat die regeling al ingaat volgende week op donderdag 15 september 2022.
Opnieuw: waar wacht Vlaanderen op?

Meer dan ooit is in deze ‘oorlogssituatie’ een echt armoedebeleid nodig op alle echelons.”  

  • Foto: Vooruit.