Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed

“Als het goed is, moet dat ook gezegd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Je kan altijd kritiek hebben, maar het Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed.

Ik stemde daarom voor de begroting en het programmadecreet 2022 in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 10 november 2021.

Ik stelde wel een aantal vragen en deed een aantal suggesties:

-wat is de precieze timing voor de al lang aangekondigde Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn?
Zal deze dit politieke jaar nog in het Vlaams parlement komen en zal het Vlaams parlement hierbij actief betrokken worden?; -er worden een aantal verschuivingen aangekondigd in het Dierenwelzijnsfonds zowel langs inkomstenzijde, als langs uitgavenzijde.
Gaat het hierbij om louter technische operaties of gaat er effectief iets gebeuren? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een retributie voor de erkenning van fokkers of een retributie voor proefdiergebruikers.
Zeker dit laatste kan passen in een globaal beleid rond de problematiek van het gebruik van proefdieren.
-in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging stelt de administratie Dierenwelzijn eventueel een besparing voor van 250 keuro (1) op de subsidies voor dierenasielen.
Ik zou dit betreuren, omdat de dierenasielen pas recent gesubsidieerd worden door Vlaanderen.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts beloofde dat de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn dit politieke jaar nog naar het Vlaams parlement zou komen. Hij bevestigde ook om zeker niet te gaan besparen op de subsidies voor de dierenasielen."