Geen echt hart voor de verenigingen

“Het huidige CD&V-Open Vld-N-VA-stadsbestuur van Sint-Truiden heeft niet echt een hart voor de verenigingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit de aanhoudende huisvestingsproblemen voor de verenigingen in het Oud Atheneum in de Zoutstraat 46 en op het domein Terbiest.”

“Het zijn altijd de anderen geweest, maar inmiddels ‘zoekt’ het vorige en het huidige stadsbestuur al sedert eind 2012 naar alternatieve huisvesting voor de verenigingen in het Oud Atheneum en op het domein Terbiest.
Zoekt het stadsbestuur echt? Ik denk het niet”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het is duidelijk geen prioriteit voor hen.

Een eigen lokaal is iets heel anders dan een lokaal dat per vergadering en/of per activiteit kan gehuurd worden.
Het is een vaste stek waar materialen, archieven, etc. kunnen achtergelaten worden. Bovendien kan de horecafunctie zelf ingevuld worden, beter voor de verenigingskas.

Er heerst ook een bepaald gemeenschapsgevoel binnen zulke gemeenschappelijke locaties voor sport-, culturele of andere infrastructuur. Zo organiseerden we in mijn periode als burgemeester opendeurdagen of -weekends.

De stad Sint-Truiden zou beide locaties moeten behouden: het Oud Atheneum niet verkopen en het domein Terbiest aankopen. En dan een planning maken om binnen een periode van 5 of 10 jaar om de lokalen opnieuw deftig en duurzaam in orde te maken.
‘Ons’ reglement opnieuw invoeren, waarbij het stadsbestuur instaat voor de materialen en de ruwe werken en waarbij de verenigingen zorgen voor de inrichting en een gedeelte van het werk.
Hiervoor kunnen ze dan beroep doen op dat subsidiereglement.

  

Naast het Oud Atheneum en Terbiest voorzagen wij tijdens de bestuursperiode van sp.a, nu VOORUIT, nog huisvesting voor een aantal andere verenigingen in randgemeenten, onder andere het oud gemeentehuis in Zepperen (is inderdaad vernieuwd), de vroegere schoolgebouwen in Groot Gelmen en de pastorie In Aalst. Daarom pleiten wij nu eveneens om het vroegere Sint-Laurentius woonzorgcentrum in Brustem voor te behouden voor het lokale gemeenschapsleven.

Via dat subsidiereglement hebben heel wat jeugd- en sportverenigingen tevens hun eigen infrastructuur kunnen aanpassen. Dus dat reglement heeft gezorgd voor een bloei van het verenigingsleven.

En dan is er nog de ‘verdeel en heers’-tactiek: waarom hebben sommige verenigingen al een alternatieve huisvesting gekregen en andere niet?.

Het blijft één van de beleidsprioriteiten van VOORUIT om deftige huisvesting te voorzien voor alle verenigingen van Sint-Truiden.”

Hieronder vindt u de bijdrage, die op de nieuwswebsite www.trudocs.be staat in verband met de onveilige situatie in het Oud Atheneum. (1)