Verkeersborden teveel?

“Volgens mij wel”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ik heb er ook in het verleden al dikwijls een punt van gemaakt.”

Het is goed dat de overheid tegenwoordig instrumenten heeft om verkeersborden te inventariseren en eventuele lacunes op te vullen. Zo hebben het Departement Mobiliteit en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe mobiele webapplicatie ontwikkeld om dit mogelijk te maken. (1)

Maar er wordt nooit aan gedacht of aan gewerkt om minder verkeersborden te plaatsen, laat staan er weg te halen. Nochtans is het algemeen geweten dat naarmate er meer verkeersborden staan de weggebruikers er minder op letten en/of dat ze er na een bepaalde tijd gewoon aan worden.
Het ligt moeilijk bij politici om borden weg te nemen of om niet in te gaan op een vraag om ergens nieuwe of bijkomende signalisatie te plaatsen. Evenwel zijn borden niet alles zaligmakend, ook al omdat burgers er tegenwoordig minder en minder rekening mee houden.
Een bord houdt een weggebruiker steeds minder tegen om haar/zijn verkeersgedrag aan te passen, laat staan dat het een vorm van (betere) handhaving betekent.
Nu zijn we zelfs al in de fase van dure camera’s om te controleren of de verkeersregels gerespecteerd worden.
Ik vind dat niet normaal!

Wij moeten als politici hierover durven nadenken.
Meer gemeenschappelijke borden, meer verantwoordelijkheid van de burger vragen, (nog) meer verkeersopvoeding of andere voorstellen, diverse maatregelen samen, etc.? Ik heb de oplossing ook niet, maar dat belet niet dat we er niet moeten bij stilstaan.”

  • (1)Mobiliteitsbrief voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid, Departement Mobiliteit & Openbare Werken Vlaamse gemeenschap, nummer 206, februari 2020.
     
  • Zie onder andere ook ‘Teveel verkeersborden?’ van woensdag 3 april 2019 op deze website.
     
  • Foto: mobielvlaanderen.be.