Verbod op kooien

Er is een Europees burgerinitiatief ‘end the cage age’.
De bedoeling is het gebruik van kooien te verbieden voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.

“Er zijn in de Europese Unie (EU) 1,4 miljoen handtekeningen verzameld van EU- burgers uit 18 verschillende landen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In België zouden volgens het burgerinitiatief nog 4 426 142 dieren in kooien gehouden worden binnen de veeteeltsector.

In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement stelde ik op woensdag 23 juni 2021 de vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in welke mate Vlaanderen zal meestappen in dit verbod.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)