Algemeen

Dankbaar om onze sociale zekerheid!

De Coronacrisis bevestigt nog maar eens hoe belangrijk onze sociale zekerheid is.

Lessen uit de Coronacrisis

Vaak roepen wetenschappers en klimaatkenners in de woestijn.
Hopelijk leert de bevolking een aantal zaken uit de Coronacrisis, onder andere wat de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit betreft.

“Een artikel in The Guardian legt heel duidelijk de link tussen de aantasting van de gezondheid van onze planeet en het welzijn van mensen”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Wetenschappers denken dat de door de mens veroorzaakte biodiversiteitscrisis de omstandigheden creëert voor uitbraken van virussen zoals Covid-19.” (1)

Bordeaux huisvuilzakken: Limburg.net moet het zelf oplossen

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Coronacrisis: vergeet de dieren niet, minister Ben Weyts moet initiatief nemen

“Uiteraard gaan de mensen voor, maar we mogen de dieren niet vergeten in deze Coronacrisis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Dat geldt des te meer voor dierenasielen.

De verantwoordelijken van de dierenasielen maken zich terecht zorgen.
Het is dringend noodzakelijk dat de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een aantal zaken duidelijk maakt en de nodige maatregelen treft.

Vlaams parlement in volle Coronacrisis

Op woensdag 18 maart 2020 kwam het Vlaams parlement samen. Ondanks de Coronacrisis, maar ook rond de Coronacrisis.

Enerzijds werd er gedebatteerd (actualiteitsdebat) over de tot nu toe getroffen maatregelen door de Vlaamse regering.
Anderzijds werd er gestemd over het zogeheten nooddecreet.

Afschaffen lentepoets: foute beslissing

"Als sp.a hebben wij onmiddellijk gezegd dat het afschaffen van de lentepoets in Sint-Truiden een slechte beslissing was.
Nu de containerparken dicht moeten als gevolg van de Coronacrisis wordt dit nog maar eens bevestigd", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Tewerkstellingsgraad moet omhoog: een sterkere rol voor de sociale werkplaatsen

Zowat alle politieke partijen zijn het erover eens dat de tewerkstellingsgraad omhoog moet.
Dat is goed voor de economie en voor de samenleving.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove pleit voor een sterkere rol voor sociale werkplaatsen.

Aanpak wateroverlast stad Sint-Truiden: waar is dat gecoördineerd beleid?

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft gecommuniceerd dat ze een gecoördineerd driesporenbeleid gaat voeren tegen wateroverlast.

Waar is dat plan eigenlijk?”, vragen sp.a gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove zich af.
“Het is positief dat er eindelijk een plan komt, maar dan moet het iets inhouden.
Wij hopen dat het echte plan -als dat er is - onderwerp van discussie zal zijn tijdens een raadscommissie.

Globale aanpak pesticiden graag

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 10 maart 2020.

Ludwig Vandenhove stelde een vraag aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met de resultaten van het recent onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. (1)

Klimaatplan Sint-Truiden: te laat!

Normalerwijze moeten voor de Europese Unie (EU) in het kader van de Burgemeestersconvenant alle Vlaamse gemeenten een geactualiseerd lokaal beleidsplan hebben tegen zondag 15 maart 2020.

De stad Sint-Truiden is (weer) te laat.

“Gemeenten kunnen tot maximaal 9 maanden uitstel vragen.
Sint-Truiden is daarbij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen