Voor de allerzwaksten!

“Politici blijven aan het werk. Alleszins ik toch”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Dat belet niet dat we nu weer het onderwerp bij uitstek zijn van een aantal populisten, die vinden dat ze onze wedde, al dan niet gedeeltelijk, moeten inhouden. (1)”

“Als je dicht bij de mensen staat, krijg je nu evenzeer als in andere periodes allerlei vragen en situaties binnen met de bedoeling er iets aan te doen.
Een concreet voorbeeld: de tussenkomst in kosten voor verwarming, elektriciteit en water voor personen , die technisch werkloos vallen.

Personen, die invalide zijn en toelating gekregen hebben van de controlerend geneesheer om gedeeltelijk aan de slag te gaan in een maatwerkbedrijf of in een sociale werkplaats, hebben nu geen recht op die tussenkomst.
Waarom? Strikt genomen zijn zij niet technisch werkloos, want zij krijgen gewoon opnieuw hun volledige invaliditeitsuitkering. Dus vallen zij langs die tussenkomst in hun energiekosten.
Ik heb dit aangekaart zowel federaal, als Vlaams.

Federaal hebben wij als sp.a een wetsvoorstel ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zal het punt aangekaart worden als een voorstel tot Koninklijk Besluit (KB) tijdens ‘de superkern’ met vertegenwoordigers van de partijen, die de volmachtenregering Wilmès II steunen.
Vlaams zal het voorstel aangebracht worden bij de Vlaamse regering met de vraag deze beperkte doelgroep op te nemen op de lijst van categorieën, die in aanmerking komen.

Afwachten! Maar als het lukt, heb ik toch weer iets kunnen doen voor de allerzwaksten.”