Veel volk op de sp.a-nieuwjaarsreceptie!

“Het is een enorm ‘hart onder de riem’ in de huidige moeilijke politieke omstandigheden in Sint-Truiden dat er zoveel volk aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie van sp.a-Sint-Truiden in zaal ‘De Drie Gezusters’ in Brustem op zondagvoormiddag 16 januari 2011.”/>, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.


Na een korte hulde vanwege gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser aan de overleden ex-schepen en -gemeenteraadslid Maria Lacroix, werd het woord gevoerd door fractieleider Marleen Thijs.

Hieronder vindt u de integrale tekst van haar toespraak.

Beste partijgenoten
Beste vrienden                 

Als fractieleider sp.a Sint-Truiden ben ik zeer verheugd om jullie hier vandaag zo talrijk te mogen verwelkomen.
Namens mezelf en alle sp.a mandatarissen Lijst Burgemeester willen we u en uw familieleden het allerbeste wensen voor 2011.

2011…het nieuwe jaar is ingezet en daar willen we samen op klinken !
Een NIEUW  jaar met NIEUWE voornemens,  NIEUWE dromen, NIEUWE hoop.
Maar niet alles is nieuw.

Er zijn ook oude dingen, dingen van vorig jaar, dingen die we moeten afwerken.
Goede dingen die we blijven koesteren. Die we verder willen doen.

Nieuwjaar brengt zo ‘het oude’ en ‘het nieuwe’ samen.
Jullie hebben het al gezien de rode roos is terug als symbool, als logo van de sp.a !
De meesten onder ons kennen die rode roos nog van vroeger.
Het is een OUD, DOORLEEFD  symbool.
De roos staat  voor DEGELIJKHEID, voor TRADITIE.

Maar tegelijk is de rode roos ook SPRINGLEVEND en brandend actueel.
De roos brengt “oud en nieuw” PERFECT samen.

Beste vrienden

LATEN WE HET VAKER MET ROZEN ZEGGEN in 2011 !
Deze oproep is NIET zomaar uit de lucht gegrepen.
Laten wij het ALLEMAAL wat vaker met rozen proberen te zeggen ….
ELK van ons op zijn eigen manier
ELK binnen zijn eigen omgeving, straat, wijk, club of vereniging 
Want  ‘het met rozen zeggen’
is waar WIJ SOCIALISTEN, SOCIAAL BETROKKEN  mensen
STERK in zijn!!…MOETEN ZIJN !!!

Beste vrienden

ZOVEEL mensen in de stad en de deelgemeenten
Mensen die de KOUDE, …DURE winter moeilijk doorgeraken
Ouderen die alleen zijn. Soms echt EENZAAM zijn.
Mensen die ECHT WEL WILLEN werken, maar niet meer aan de bak komen
laten we het als ECHTE socialisten  naar hen toe…
…nog VEEL vaker met rozen zeggen in 2011 !!

De rode roos kan in die context vanalles betekenen:
WARMTE en begrip, een luisterend oor.
STEUN, misschien zelfs de helpende hand.

Beste vrienden

Ook voor onze eigen omgeving zouden we het ZELF vaker met rozen moeten zeggen.
Een propere en gezellige omgeving BEGINT VOOR ONZE EIGEN DEUR, onze eigen oprit.
NATUURLIJK spelen de stadsdiensten een grote rol
NATUURLIJK moeten de mensen uit onze buurt OOK hun goeie wil tonen
Maar ZELF het goede voorbeeld geven in wijkwerking, straatbarbeque,…
ZELF initiatief nemen ZELF OOK aandacht hebben voor je buren
ZELF OOK zorg dragen voor een propere omgeving
Dat is ECHT “het met rozen zeggen”.

Beste vrienden

Ik zou tenslotte ook een STERKE OPROEP willen doen
Ik zou de DE DIEPE WENS willen uiten om OOK IN DE POLITIEK het VAKER én   DUIDELIJKER met rozen te zeggen in 2011!

OPNIEUW rozen…
De rode roos moet staan voor OPEN en STERKER samenwerken
Met de jongeren, maar ook met alle nieuwelingen in onze  partij.
ZIJ zijn de politici - lokaal of nationaal - van morgen !

De roos moet ook staan voor ENGAGEMENT door alle socialistische
Politiekers, die hier vandaag staan.
Engagement  in goede dagen, maar OOK in minder goede dagen.
Elke verkiezingsstem is immers het vertrouwen van die kiezer in onze BLIJVENDE inzet !!

Beste vrienden

BOVEN ALLES  moet de roos opnieuw symbool staan voor WAARDE.
voor  WAARDIGHEID in de politiek…voor RESPECT…
De politiek toont zich de laatste tijd dikwijls van zijn lelijkste kant
Op nationaal vlak is het tegenwoordig ELKE DAG te zien op TV
Ook in Sint-Truiden wordt het spel BIKKELHARD,
soms ronduit VUIL gespeeld. Waar we de meerderheid hebben in het college van
Burgemeester en Schepenen, hebben we de minderheid in de gemeenteraad. Dit is een
unieke situatie. Dit is niet goed voor de Truienaar. Dit maakt onze stad onbestuurbaar.

MAAR…beste vrienden, de roos mag GEEN knuppel zijn
GEEN stok om de anderen te slaan

ZELFS NIET als SOMMIGE anderen
EN IK HERHAAL UITDRUKKELIJK DEZE WOORDEN
ZELFS NIET als SOMMIGE anderen bij andere partijen ons in de politieke arena uitdagen
of AL TE GRAAG een gevecht ONDER DE GORDEL  met ons opzoeken

We moeten STOPPEN met mee in een gevecht te stappen dat het onze niet is
We moeten STOPPEN met soms ZELF MEE de munitie te maken
waarmee anderen ons nadien neerhalen
We moeten WEL VERDER GAAN EN NOG MEER BEZIG ZIJN
met de dingen waar we ECHT goed in zijn
met de dingen  DIE WEL TYPISCH voor socialisten
en in het bijzonder voor socialisten in Sint-Truiden zijn
Met respect en met aandacht voor de mensen oplossingen zoeken
Het debat KEER OP KEER OP KEER ernstig en inhoudelijk blijven voeren
Aandacht hebben voor randgemeenten
Aandacht hebben voor hoe mensen alles nog betaald zullen krijgen
DAT is onze opdracht! DAT is onze uitdaging!

Beste partijgenoten

Ik zou deze speech willen afronden…
Ik heb vandaag een warme oproep gedaan om het dit jaar ‘vaker met rozen te zeggen’.
2011 is een cruciaal jaar op weg naar de verkiezingen in 2012.
Uw talrijke aanwezigheid op deze receptie is een hart onder de riem, voor Ludwig onze
burgemeester, voor alle mandatarissen, raadsleden van de gemeenteraad, raadsleden van de OCMW raad en voor onze nieuwe sp.a-kandidaten voor de verkiezingen 2012.

Maar ik hoop van harte u ook komende maanden op verschillende gelegenheden, evenementen en politieke activiteiten te mogen ontmoeten en SAMEN MET U de KRACHT en WARMTE te merken van onze socialistische partij van alle mandatarissen, leden en sympathisanten

EN van de rode roos als OUD…-…NIEUW  maar bovenal STERK symbool !!

Graag hef ik met u het glas voor een goede gezondheid, een geslaagd politiek jaar en vooral HEEL VEEL ROZEN !!!

Gezondheid!!!

Hieronder vindt u de nieuwjaarsboodschap van Ludwig Vandenhove voor de sp.a-leden en -sympathisanten.
Hij gaat in op de actuele politieke situatie in Sint-Truiden, de interne partijwerking en de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, die al op volle toeren draait.

Beste vrienden

Als burgemeester wil ik u en alle familieleden het allerbeste toewensen voor 2011 namens alle mandatarissen van de sp.a en van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!).Het is een cliché, ik weet het, maar vooral een goede gezondheid.

Als we terugkijken naar 2010 was het voor de sp.a in Sint-Truiden zeker geen gemakkelijk jaar.
De meerderheid in het college van burgemeester en schepenen en in de minderheid in de gemeenteraad: het is een unieke situatie, die misschien goed is voor (doctoraats)thesissen in de politieke wetenschappen, maar die zeker niet goed is voor de Truienaar.
De stad wordt niet meer bestuurd.
Wat een schril contrast met de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2006 toen we als sp. a, samen met de toenmalige VLD - Open VLD - bestond nog niet -, de stad echt veranderd hebben?
‘Een stad apart’, maar ook een stad om fier op te zijn.

Het is dan ook niet gemakkelijk werken voor onze schepenen, onze raadsleden en mijzelf als burgemeester
Wij zijn gewoon dossiermatig en positief te werken, niet negatief.

Het gaat hier over de essentie van democratie: als Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) hebben we strategisch goed onderhandeld op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006 en hebben we nu veel uitvoerende mandaten.
CD&V en Open VLD kunnen alleen zichzelf kwalijk nemen dat ze slecht onderhandeld hebben.

Ondanks deze situatie en het gegeven dat CD&V en Open VLD systematisch pogingen doen om feitelijk onze ruime bevoegdheden uit te hollen - het beste bewijs hiervan was vooral de begroting 2010, waar vooral posten van ons geschrapt zijn - proberen wij als sp.a zoveel mogelijk concrete en betaalbare projecten te realiseren.
Hier in detail op ingaan zou ons te ver leiden.

Bij dit alles komt nog het ongelukkig verlies van mijn parlementair mandaat voor ons kanton en voor onze stad.
Ongelukkig, omdat in ons kanton en in de stad Sint-Truiden de sp.a wel goed gescoord heeft en de sterkste partij is.
Ook al zijn het normaliter pas parlementsverkiezingen in 2014, toch willen we bij de provinciale partijleiding blijven aandringen dat we op de één of andere manier beloond worden voor onze goede uitslag.
Indien de sp.a na de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2011 deel uitmaakt van de bestendige deputatie, is het sp.a kanton Sint-Truiden uitdrukkelijk kandidaat voor een uitvoerend mandaat.

Als sp.a en Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) blijven wij ons constructief opstellen in het belang van de inwoners, ook in 2011.
Wij rekenen uiteindelijk op het gezond verstand van de Truienaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2011. Bovendien hebben wij een groot voordeel: de burger ziet alle projecten, die wij gerealiseerd hebben, bij de anderen gaat het vaak nog over luchtkastelen.
De plannen met de voormalige Belgacomsite aan het station zijn daar het beste voorbeeld van: als we sommigen moeten geloven, komt daar een nieuwe stad!

En dan onze aanwezigheidspolitiek: wij proberen overal zoveel mogelijk aanwezig te zijn tussen de mensen om naar hun dagdagelijkse problemen te luisteren en die proberen op te lossen.
Wij kloppen ruim de andere partijen qua aanwezigheidspolitiek en we hopen dat we daar ook voor beloond worden volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Collega-verkozenen, hier moeten we nog een tandje bijsteken, zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen.

Beste vrienden

En nu iets over onze partijwerking.

In sommige onderafdelingen gaat het goed, in andere minder. Maar dat belet ons niet te blijven geloven in onderafdelingen, omdat het mee structureel zorgt dat we snel weten wat er leeft in een buurt, dorp of wijk.
Hier ontsnappen we als partij niet aan het gegeven dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden, ook al mogen wij hierover zeker niet klagen ten opzichte van de andere politieke partijen in Sint-Truiden en ten opzichte van andere sp. a- afdelingen in Vlaanderen en Limburg.

En dan het overkoepelend bestuur: sedert het ontslag van schepen Els Sneijers als voorzitter, zitten we hier met een bestuursvacuum dat we zo snel mogelijk moeten oplossen.
Ik zal hier binnenkort een initiatief nemen.

Qua activiteiten spannen we ruim de kroon van alle politieke partijen in Sint-Truiden.

Buiten onze publicaties (Spots, Rood in de onderafdeling Sint-Truiden en binnenkort een initiatief in de onderafdeling Zepperen), moeten we nog meer gebruik maken van het rechtstreeks informeren van de bevolking via bewonersbrieven.

In het voorjaar starten we een nieuwe campagne ‘Kiezen voor Kunst’.
Contactpersoon is Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raadslid Ann Knaepen (gsm: 0497 84 37 50 - e-mail: annknaepen@skynet.be).

We zijn al ver gevorderd met de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
We hebben reeds heel wat nieuwe kandidaten evenwichtig gespreid qua deelgemeente, geslacht, leeftijd, etc.
Wat opvalt, is dat veel personen zich spontaan aanmelden, zelfs in die zin, en natuurlijk maak in nu een grapje, ‘dat we bijna twee lijsten kunnen samenstellen.’

Beste vrienden, strijdlustig zou ik zeggen beste gezellinnen en kameraden, voor ons is de campagne gestart. Ik ben er zeker van dat we ook nu weer op u kunnen rekenen.