Uitzonderingen op elektronische collars (E-collars) voor honden?

Elektronische hulpmiddelen in het algemeen en E-collars in het bijzonder zijn in Vlaanderen verboden bij het werken met honden.

Blijft dit zo en welke zijn de uitzonderingen, die daar eventueel in de toekomst zullen op toegestaan worden?”, wil Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove weten.
“Sommige hondengedragstherapeuten pleiten ervoor dat elektronische hulpmiddelen en E-collars tijdelijk en bij bepaalde types van honden als therapeutisch middel zouden kunnen gebruikt worden.
Zullen die uitzonderingen conform de dierenwelzijnswetgeving en niet ten nadele van het welzijn van de betrokken honden zijn?”.

Ludwig Vandenhove ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts hierover in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 5 mei 2021.

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister. (1)