Uitspraak Jan Jambon: heeft met inhoud niets te maken

Op dinsdag 7 januari 2020 werd minister-president Jan Jambon in het Vlaams parlement ondervraagd over zijn uitspraak rond de kinderbijslag voor asielzoekers. (1) 

“Na dit debat is het voor mij nog duidelijker geworden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove, die de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding bijwoonde.
Het ging of gaat de minister-president niet om de inhoud, waar ongeveer alle politieke partijen het trouwens over eens zijn, maar wel om zich en de N-VA rechts, liefst zo dicht mogelijk bij het Vlaams Belang te positioneren.

Heel erg voor Vlaanderen.”

Het volledige verslag is te raadplegen op www.vlaamparlement.be, commissie voor welzijn, dinsdag 7 januari 2020.