Truienaar Ferdy Schuermans wint unieke Beker van Vlaanderen in de duivensport!

Truienaar Ferdy Schuermans uit de deelgemeente Duras heeft in de duivensport de grootste prijs in België gewonnen, namelijk de Beker van Vlaanderen sporttien internationaal.
De organisator van deze grootste vlucht in de duivensport, de heer Gerard De Cuyper, overhandigde deze beker in aanwezigheid van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> aan Ferdy Schuermans op zaterdag 1 december 2007 om 15.00 uur in de schepenzaal in het stadhuis op de Grote Markt.
De duivensport is nu eenmaal een sport zoals iedere andere sport, die de nodige aandacht en promotie verdient.


Voor Ferdy Schuermans was er slechts 1 Truienaar met name Jos Cleeren uit Zepperen die deze prijs 5 jaar geleden won.Het stadsbestuur in het algemeen en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> in het bijzonder zijn voorstander van de gedachte 'sport in de breedte' en zet die ook zoveel mogelijk om in de praktijk.
De filosofie hierachter is dat alle sporten gelijk zijn, dat iedereen haar of zijn sport moet kunnen beoefenen in de beste omstandigheden en liefst zo dicht mogelijk bij huis.


De stad Sint-Truiden draagt in die context de duivensport in het bijzonder een warm hart toe.
Zo heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden voor een aantal duivenmaatschappijen al voor een eigen lokaal gezorgd, onder andere op het domein Terbiest en in Velm.
Hiermee komt de stad Sint-Truiden tegemoet aan de vraag van vele duivenliefhebbers. Immers, het wordt moeilijker en moeilijker voor de duivenliefhebbers en de duivenverenigingen om nog cafés en/of privé-lokalen te vinden waar zij welkom zijn.
Ook via talrijke andere initiatieven heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden de bedoeling om de duivensport verder te promoten. Hiertoe is er onder andere de jaarlijkse vlucht naar de zustergemeente Weert en is er, in samenwerking met de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB), het duivenhok op hetzelfde domein Terbiest, precies met de bedoeling om ook jongeren warm te maken voor de duivensport en mensen de kans te geven, die bijvoorbeeld in de stad wonen en geen duivenhok kunnen plaatsen om hun favoriete sport te beoefenen.