Trud ‘Or belasting niet kwijtgescholden voor 2020

Dat was alleszins het antwoord van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid op het voorstel van sp.a gemeenteraadslid Filip Moers.
De sp.a fractie had dat punt toegevoegd aan de gemeenteraad van maandag 27 april 2020. (1) (2)

“De meerderheid bij monde van schepenen Jos Pierard (Open Vld) en Jo François (N-VA) lieten niet echt in hun kaarten kijken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Zij beweren kortelings met een globaal voorstel te komen van acties, omdat ze eerst zicht willen hebben op de globale financiële impact van Covid-19 op de begroting en het meerjarenplan. Allemaal goed en wel, maar andere overheidsniveaus en andere gemeenten hebben inmiddels al heel wat maatregelen genomen en die houden uiteraard ook rekening met hun gemeentefinanciën.

Dus weer neen voor een sp.a voorstel!
Zou het kunnen dat ze dit later beslissen zonder verwijzing naar ons voorstel? Heel veel kans.”

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.