Te vrijblijvend!

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg minister van Onderwijs Ben Weyts over de achterstand qua onderwijs in Limburg in de Commissie Onderwijs op donderdag 6 februari 2020.

Het antwoord van de minister was ontgoochelend en vooral te vrijblijvend”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans zijn de vaststellingen uit een Limburgs onderwijsrapport dezelfde als 5 jaar geleden.
Toen was ‘het kot te klein’ en leidde dit tot een politieke rel tussen CD&V minister van Onderwijs Hilde Crevits en sp.a gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens.
Nu is er blijkbaar geen probleem. Is dat omdat de minister en de gedeputeerde nu beiden van N-VA signatuur zijn?

Mijn voorstel: de minister brengt best alle betrokkenen samen om na te gaan wat er kan gebeuren en Limburg moet hiervoor extra geld krijgen.
In beide gevallen een negatief antwoord van de minister.
Er zijn structurele maatregelen nodig, maar minister Ben Weyts geeft niet thuis.

Als sp.a blijven wij voorvechter van een kwaliteitsvol onderwijs met gelijke kansen voor iedereen.
N-VA blijft zweren bij taalbaden. Nochtans is het toenemend aantal gezinnen dat thuis geen Nederlands spreekt slechts één van de vele factoren, die tot de huidige situatie hebben geleid. Taalbaden zijn dus zeker geen allesomvattende oplossing.
Er zijn grotere structurele problemen, zoals het verband tussen onderwijs en armoede.
De ministers van Onderwijs en Armoedebestrijding (Wouter Beke) zouden hieromtrent de handen moeten in elkaar slaan.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Onderwijs.