Onderwijsachterstand Limburg structureel aanpakken

Uit een rapport van de provincie Limburg over de onderwijssituatie blijkt dat Limburg in vergelijking met de rest van Vlaanderen nog steeds op heel wat vlakken een achterstand heeft. (1)
Het betreft de actualisatie van een rapport van 5 jaar geleden.

Wat zijn de vaststellingen?”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

-Minder leerlingen in het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).
-Meer leerlingen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BSO).
-De doorstroming naar het hoger onderwijs ligt nog altijd onder het Vlaamse gemiddelde.
-Het hoger aantal leerlingen dat de school verlaat zonder diploma.
-Het toenemend aantal gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is.
-Koploper van kinderen, die een schooltoelage krijgen.
-Sommige Limburgse gemeenten scoren zeer laag op de indicatoren armoede en onderwijs in vergelijking met het Vlaams en het Limburgs gemiddelde.

“Minister van Onderwijs Ben Weyts zou specifieke maatregelen moeten nemen per deelprobleem om deze achterstand weg te werken. Bovendien zou er een initiatief moeten komen om samen met het Limburgse provinciebestuur en de betrokken Limburgse actoren de situatie nader te analyseren, mogelijke oplossingen te suggereren en de toestand permanent te monitoren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Waarom geen specifiek Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) voor onderwijs en opleiding?”

Hieronder vindt u de volledige perstekst en het artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 23 januari 2020.

Persbericht sp.a Limburg
22/01/2020

SP.A Limburg stuurt aan op overleg over onderwijs

 

De cijfers van het Limburgse onderwijsrapport van 2015 werden zopas geactualiseerd. De laatste versie toont aan dat het onderwijs in de provincie de laatste jaren weinig vooruitgang boekte. Er is nog altijd een ongunstig evenwicht tussen het aantal inschrijvingen voor ASO en BSO, een hoog aantal jongeren verlaat de school zonder diploma en de doorstroming naar het hoger onderwijs ligt te laag.

Volgens Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) moet er dringend naar structurele oplossingen worden gezocht. “Onze partij is voorvechter van een kwaliteitsvol onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Het rapport geeft aan dat er te weinig vooruitgang geboekt is en dat moet veranderen.”

Vandenhove doet daarom een oproep om alle betrokken partijen samen te brengen om naar oplossingen te zoeken. “Vanuit sp.a Limburg sturen we aan op een grondig overleg. Deze situatie heeft nood aan een discussie, die niet afhankelijk mag zijn van partij -en coalitiegrenzen. Aan een nieuw politiek conflict heeft het Limburgse onderwijs niets.”

Het parlementslid geeft aan dat sommigen de oorzaak van de doorstromingsproblemen bij de allochtone gemeenschap willen leggen. Vooral het gebrek aan Nederlands als thuistaal zou er niet toe bijdragen.  “Er is een toenemend aantal gezinnen waarvan Nederlands niet de thuistaal is, maar dat is slechts één van de vele problemen. Het rapport toont aan dat er vooral een verband is tussen onderwijs en armoede.”

Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs treedt Vandenhove hierin bij. “De groeiende ongelijkheid vormt een gevaar voor het Limburgse onderwijs. In Genk en Maasmechelen liggen de onderwijskansen het laagst en de armoede het hoogst. Dat is geen toeval. Om dit te counteren moet er meer geïnvesteerd worden in het traceren en bestrijden van armoede.” Verder moeten er volgens Vannijlen structurele maatregelen komen: “Jongeren in armoede hebben bijvoorbeeld minder toegang tot degelijke en gezonde maaltijden. Iemand met honger kan zich veel moeilijker concentreren en loopt vervolgens leerachterstand op. Als men meer jongeren op de schoolbanken wil houden, kan men best zorgen dat de brooddozen niet langer leeg blijven.” Niet enkel de leerlingen hebben steun nodig. Volgens Vannijlen moeten ook de leerkrachten meer middelen krijgen, die hen in staat stelt om te kunnen omgaan met jongeren die zich niet kunnen concentreren omwille van hun thuissituatie.

Vandenhove zal Ben Weyts (N-VA) hierover ondervragen in de commissie Onderwijs. “Ik ga hem vragen welke maatregelen hij gaat nemen om dit probleem op te lossen en stuur  er op aan dat hij de situatie bekijkt met het Limburgse provinciebestuur en de andere actoren. Ik stel ook voor om de SALK-plannen te actualiseren wat het onderwijsluik betreft.”  • Foto: Het Belang van Limburg van donderdag 23 januari 2020 pagina 9.