Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid

Gisteren vond onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats, waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen.

Ludwig Vandenhove: “De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van deze meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied
.” 

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie ook Subsidie 'Cross-sectioneel gezondheidsonderzoek Genk-Zuid' goedgekeurd van 30-06-2015 en Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid van 19-06-2015 op deze website.