Sturen van Belgische troepen naar het buitenland: grondwetswijziging meer dan ooit nodig!

De huidige Belgische regering, die trouwens zonder voorgaande een complete minachting heeft voor het parlement - de geschiedenis zal dit uitwijzen! -  legt verklaringen af in de media over mogelijke buitenlandse missies van Belgische troepen (zie bijvoorbeeld Congo) zonder hier in het parlement een ernstig debat over aan te gaan. Blijkbaar kennen ze ook het verschil niet tussen het parlement inlichten en het parlement raadplegen en/of laten beslissen!

“Dit alles is nog maar eens gebleken in de gemengde commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op woensdag 10 december 2008.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zowel de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, als minister van Defensie Pieter De Crem kwamen te laat, moesten vroeger weg en hebben zelfs niet alle vragen van de parlementsleden beantwoord. Met andere woorden: zelfs in zulke belangrijke aangelegenheden negeren zij compleet het parlement!”

 

 

 

 

Uit vergelijkende studies blijkt dat België op Europees niveau er zeer slecht uitkomt voor wat het raadplegen en/of laten beslissen van het parlement betreft inzake eventuele buitenlandse militaire operaties.
In heel wat andere landen verloopt dit proces veel democratischer. In Europa is dit bijvoorbeeld het geval in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar dit geldt ook in onder andere Japan en zelfs de Verenigde Staten.

 

 

“Ik wil nog eens een pleidooi houden voor een snelle behandeling van het wetsvoorstel van de sp.a-collega’s Dirk Van der Maelen, David Geerts en mijzelf om de grondwet in België in die zin te wijzigen dat er steeds een parlementaire goedkeuring nodig is om een militaire operatie in het buitenland mogelijk te maken. Eventuele buitenlandse operaties hebben trouwens een zeer sterke invloed op de binnenlandse politiek (onder andere mogelijke terroristische aanslagen) en beroeren zeer sterk de Belgische bevolking, niet in het minst de families van de militairen, die aan buitenlandse operaties moeten deelnemen.”

 

 

Met zulke verankering in de grondwet kan het parlement niet gepasseerd worden, als het gaat om het eventueel sturen van Belgische troepen naar het buitenland.

 

 

Zie ook de tekst ‘Ludwig Vandenhove dringt aan op open debat over Afghanistan!’ op deze website.