Studies bestellen en er niets mee doen

“Dat is één van de ziektes van de overheden in het algemeen en de Vlaamse overheid in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En die studies kosten allemaal belastinggeld.

Nemen we nu de studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) over landbouw- en natuurgronden, dat in handen is van diverse overheden. (1)
Het ILVO wordt mee gefinancierd vanuit Vlaanderen.

Wat zegt het ILVO? Er zou een moratorium moeten komen op de verkoop van landbouwgronden door de diverse overheden, vooral de gemeenten. Zo kan die grond bestemd blijven voor de landbouw en kan het Vlaams landbouwbeleid meer ondersteund worden en erdoor meer gestalte krijgen. 
Wat zeggen viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)?
Geen sprake van: gemeenten moeten autonoom kunnen beslissen wat ze met die grond doen, zelfs verkopen zonder beleid achter, enkel om de gemeentekassen te spijzen.

Waarom wordt er dan geld gestopt om deze studie te laten uitvoeren? Onbegrijpelijk voor mij.

Mijn standpunt? Een gulden middenweg zoeken tussen beide visies.

Na minister Jo Brouns, ondervroeg ik minister Bart Somers in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 18 april 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers. (2)