Politieke crisis in de Vlaamse regering

“Het is momenteel grote crisis in de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Aanleiding: het stikstofdossier, althans officieel.

Maar volgens mij gaat dit al lang niet meer over het stikstofprobleem.
Dat dossier wordt aangewend om vooral ‘de politieke strijd’, stilaan ‘een politieke oorlog’ tussen N-VA en cd&v uit te vechten.
Voor wie er nog aan twijfelt: andermaal blijkt dat de cd&v uit de hand eet van de Boerenbond (BB). Met de slechte opiniepeilingen voor de cd&v willen zij zeker de landbouwers ook nog eens niet verliezen.

Als er geen oplossing komt qua stikstof dreigt dit de hele economie lam te leggen.
Geen oplossing heeft nefaste gevolgen voor de landbouw, de natuur, de bouw, de industrie, etc.

‘Het schouwspel’ dat ik gezien heb tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op dinsdag 7 maart 2023 heb ik nooit eerder meegemaakt in mijn lange politieke carrière. En ik heb toch al wat meegemaakt.

Inhoudelijk is het evident voor mij dat er een oplossing moet komen voor de stikstofuitstoot en voor de landbouw betekent dat naar een andere, meer duurzame aanpak gaan."

Hieronder kan u het interview bekijken van Ludwig Vandenhove op Televisie Limburg (TVL). (1)