Sociaal assistenten, geen deurwaarders

Sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti stelt voor in de toekomst in Sint-Truiden eerst maatschappelijk assistenten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) in te schakelen voor personen of gezinnen, die een gemeentelijke factuur niet hebben betaald. En niet onmiddellijk deurwaarders.

Een goed voorstel van Eddy”, zegt collega gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het is belangrijk dat een lokale overheid er alles aan doet om burgers uit de armoede te houden. Bovendien is het niet eerlijk en zelfs sociaal niet echt verantwoord dat gerechtsdeurwaarders geld verdienen aan de miserie van anderen.

Voor mij mag dit voorstel algemeen ingang vinden, maar het zou zeker moeten gelden als dit voor het eerst gebeurt bij bepaalde families.

Ik merk dat op mijn zitdagen.
Sommige mensen proberen soms de éne factuur te betalen, terwijl de tweede, de derde, etc., kortom de volgende er al is. Zo komen ze in een vicieuze cirkel terecht, wat mogelijk kan voorkomen of zeker beperkt worden als er in een vroege fase een sociaal assistent bij betrokken geraakt.

Eddy El Herbouti heeft zijn voorstel in Zelzate gehaald, waar sp.a samen met PVDA bestuurt. (1) Het kan dus: een ECHT LINKS BESTUUR.”