Slotevent Voka Charter Duurzaam Ondernemen 2018

Op woensdag 4 juli 2018 ging de uitreiking van de certificaten van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen door in de gebouwen van Prefamac Chocolade Machines, Industriezone (IZ) Zolder-Lummen 1058, Dellestraat 11-11A in Lummen.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was aanwezig om de certificaten mee uit te delen en de laureaten persoonlijk proficiat te wensen. 

"Het huidige milieucharter van Voka gaat verder dan het vorige dat meer gericht was op het behalen van specifieke milieudoelstellingen", zei Ludwig Vandenhove in zijn korte toespraak.
"Alles is nu gebaseerd op de 17 'Substainable Developments Goals’ (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). 
Dat is een verstandige keuze, want ik ben ervan overtuigd dat deze VN-doelstellingen zowel in de privésector, als bij de overheid het internationaal criterium bij uitstek gaan worden. Deze SDG's zijn tevens het uitgangspunt van het klimaatadaptatierapport dat wij vorig jaar als provincie Limburg opgesteld hebben. Zo blijven wij als Limburg een voortrekkersrol spelen.

De laatste dagen is er weer veel te doen over een eventuele belasting op CO2. (1)
Ik vind dat we dat debat moeten durven in alle openheid aangaan.
De CO2-problematiek of het probleem van de luchtvervuiling is geen maatschappelijk of politiek probleem zoals een ander.
Het is niet van voorbijgaande aard en zal permanente inspanningen van heel de bevolking vragen, elk op haar of zijn plaats.
De industrie kan hier nog heel wat doen en dit Charter Duurzaam Ondernemen is hier een mooie veruiterlijking van.

In datzelfde verband pleit ik voor een energiepact dat legislatuur overschrijdend zou zijn.

Proficiat aan alle 13 laureaten en veel succes voor de 9 bedrijven die vandaag aan de uitdaging beginnen."

(1) Moet u straks tot 280 euro per jaar betalen voor uw eigen vervuilende uitstoot? www.demorgen.be, 29-06-2018.

Zie ook Gratis QuickScans voor Limburgse KMO’s van 06-07-2017 en Dag van Milieu en Duurzaam Ondernemen van 28-06-2016 op deze website.

Foto’s: Voka – Kamer van Koophandel Limburg

 

Tags: