Sint-Truiden plant CO2-bos aan!

 

De aanplanting van de Broekweide van Ordingen, het zogeheten CO2-bos, is een feit.
Kinderen uit verschillende Sint-Truidense scholen en de buurtbewoners hebben vorige week en vorig weekend geholpen met de aanplanting.

 

 

Over het hele terrein zullen ca 200 bomen en 9750 struiken aangeplant worden door De Winning, een sociale tewerkstellingsplaats. Met andere woorden, groenbeleid wordt gekoppeld aan sociale tewerkstelling.

 

 

 

"Bij deze aanplanting zijn, zoals bij de aanplanting van het vredesbos (zie ook de tekst '700 kinderen uit Sint-Truiden en Gingelom planten een 2,87 ha groot vredesbos aan') in Kerkom in maart 2006, eveneens de scholen betrokken. Niet minder dan 150 leerlingen hebben gedurende 4 dagen een handje toegestoken bij de aanplanting van dit bos.
Ook de buurtbewoners hebben een handje toegestoken", aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

Door de aanplanting van een dergelijk bos slaan we twee vliegen in één klap.
Enerzijds zorgen we voor heel wat ontwikkelingsmogelijkheden voor onze fauna en flora en anderzijds dragen we ons steentje bij voor de compensatie van de CO2-uitstoot die we door allerhande activiteiten, zoals verplaatsingen met de wagen, verwarming, enz. produceren.

 

 

 

 

 

CO2 ofwel kooldioxide, is het belangrijkste broeikasgas. In feite is het een onschuldig gas dat van nature in de lucht voorkomt. CO2 maakt deel uit van een natuurlijke kringloop. Zolang deze kringloop in evenwicht is, is er letterlijk geen vuiltje aan de lucht.

 

 

 

 

Het overschot aan CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen.

 

Vanaf ongeveer 1850, het begin van de industriële revolutie, zijn steeds meer van deze fossiele brandstoffen verbrand. Sindsdien is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met bijna 30% gestegen, met het welbekende broeikaseffect tot gevolg.
Kooldioxide wordt gebruikt door bomen en planten in het proces van fotosynthese. Door de bladgroenwerking wordt de koolstof (C) opgenomen en in andere verbanden (vooral koolhydraten) ingebouwd, terwijl de zuurstof (O2) weer terug in de lucht wordt afgegeven.

 

 

Om het broeikaseffect dus te doen keren moeten we er enerzijds ervoor zorgen dat ons gedrag gewijzigd wordt en anderzijds dat er voldoende planten en bomen aanwezig zijn die het te veel aan koolstofdioxide kunnen verwerken.

 

 

"Ook de stad Sint-Truiden heeft zich door de ondertekening van het lokaal Kyotoprotocol geëngageerd de nodige inspanningen te doen ten gunste van ons klimaat.

 

 

Door de aanplanting van de 200 bomen in dit bos kan de uitstoot van 4,45 ton CO2 gecompenseerd worden of 22.222 gereden kilometers. Samen met de bomen van het vredesbos zullen we dan 15,56 ton CO2 hebben gecompenseerd of 77.777 km gereden kilometers", aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

Of: hoe een wereldprobleem dicht bij de Sint-Truidense burger gebracht wordt!