Senioren en het Vlaams beleid 

Op vrijdag 13 oktober 2023 had de derde studiedag plaats in het kader van ‘Senioren en Politiek’ van de Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Senioren, S-Plus en VOORUIT in het Limburgs provinciehuis in Hasselt, Universiteitslaan 1.

“Het thema was dit keer ‘Senioren en het Vlaams beleid’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en initiatiefnemer Ludwig Vandenhove.
“De eerste studiedag draaide rond federale thema’s (1), de tweede rond gemeentelijke aangelegenheden (2). 

De bedoeling is senioren maximaal zelf een stem te geven in de totstandkoming van de programma’s voor de verschillende verkiezingen in 2024. En dat is gelukt.
Er was telkens heel wat animo in de diverse werkgroepen na de inleidingen in plenum.
De belangrijkste suggesties en ideeën zullen opgenomen in de VOORUIT-partijprogramma’s. 

Tijdens dit laatste initiatief werden de toelichtingen verstrekt door Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV en VOORUIT-Vlaams volksvertegenwoordiger Hannes Anaf.
In de werkgroepen kwamen de thema’s welzijn, mobiliteit en wonen aan bod.
  

Mogelijks volgt er nog een studiedag rond Europese thema’s.

Kortom, een geslaagd inhoudelijk initiatief van de seniorenorganisaties van de drie takken van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA). 
Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.” 

___