Rare manier van werken

Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement, nodigt alle Limburgse partijen uit om te gaan samenzitten rond de problemen van het Limburgs onderwijs. (1)

Ik zal op die uitnodiging ingaan”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar ik vind het een rare manier van werken.

Ik had opgeroepen dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts alle betrokkenen in Limburg rond de tafel zou brengen, niet enkel de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Ik vind het initiatief van collega Karolien Grosemans nu eerder een partijpolitiek initiatief. Bovendien wordt het cordon sanitaire doorbroken met het Vlaams Belang formeel uit te nodigen. Maar we weten sedert de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering dat de N-VA daar geen problemen mee heeft.

Waar is de tijd naartoe van één Limburg over de partijgrenzen heen?

Ik vrees dat die periode, die onze provincie nooit windeieren gelegd heeft, definitief voorbij is. Zo is het Strategisch Actieplan Limburg (SALK)turbo van start gegaan zonder sp.a vertegenwoordiging. (2)

Vroeger was het de gewoonte dat alle Limburgse democratische politieke partijen over de partijgrenzen heen bij dit soort belangrijke dossiers betrokken werden.

Nu blijkbaar niet meer.

Deze manier van werken zal onze positie, samen met de verminderde slagkracht en bevoegdheden van de provincies, niet sterker maken in Brussel.

Een reden temeer om de drie Limburgse ministers regelmatig ‘af te rekenen’ op hun prestaties en realisaties.”