Puik werk van ANB

“Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft een goede zaak gedaan voor Sint-Truiden en omgeving met de aankoop van het ‘Volmolenbos’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een gebied van 54 hectaren (ha): dat is goed voor de natuur, het klimaat, de recreatie en de mobiliteit (verbinding tussen Stayen en Nieuw Sint-Truiden).
28 ha zal bos worden. Kortom, een mooi biodiversiteitsproject
. (1)

ANB voert een zeer actief beleid in en rondom Sint-Truiden. Zo zijn er ook al heel wat stukken verworven in Bevingen en wordt er uitgekeken naar nog bijkomende percelen. Daardoor kunnen er op een bepaald ogenblik weer nieuwe (natuur)verbindingen gemaakt worden.

Zulk een aanpak werpt vruchten af.
Hierbij wordt weer nog maar eens aangetoond hoe belangrijk personen op het terrein, in dit geval ‘boswachters’, zijn.
Zij kunnen locaties detecteren, informeren bij de eigenaars naar de bereidheid om te verkopen, zoeken naar aaneengesloten gehelen.

De stad Sint-Truiden zou dat voorbeeld moeten volgen.
Jaarlijks een bepaald budget inschrijven en effectief uitgeven, intensief op zoek gaan naar mogelijke groene ruimten en/of plaatsen om bomen bij te planten en bepaalde jaarlijkse doelstellingen vooropstellen. De stad Hasselt heeft bijvoorbeeld een goede aanpak, waarbij deze legislatuur 7 500 bomen geplant zullen worden.
Daarbij hebben inwoners de mogelijkheid om zelf locaties aan te geven in hun buurt, waar zij graag een boom of bomen zouden hebben. Hasselt gaat zo uit van 250 bomen per jaar. (2)

De stad Sint-Truiden zou actief moeten op zoek gaan naar zogeheten ‘Tiny Forest-projecten’, die al in verschillende gemeenten bestaan.
Het gaat over kleine(re) bossen, minibossen, die een aantal elementen trachten te combineren: biodiversiteit, natuurbeleving, waterbergingscapaciteit, verbetering luchtkwaliteit, tegengaan hittestress en een gunstig gezondheidseffect.

De toekomst zal groen zijn of zal niet zijn.”