Positief overleg over jeugdhuis ‘de resoor’

De laatste tijd waren er een aantal klachten van de omwonenden, vooral uit de residentie ‘Clockempoort’, over lawaai- en andere overlast van het jeugdhuis ‘de resoor’.

Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft een afzonderlijk overleg gehad met beide partijen en op maandagavond 3 september 2012 een gezamenlijk gesprek.
Het onderhoud verliep constructief.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • van 22.00 uur tot sluitingstijd (02.00 uur staat in het intern huishoudelijk reglement) is er altijd minimum één persoon van het jeugdhuis buiten ter controle van het nachtlawaai;
  • bij fuiven en/of bijzondere evenementen zullen er stewards ingeschakeld worden;
  • er zal strikter toegekeken worden op de bezoekers op basis van de lidkaarten;
  • de verantwoordelijken van het jeugdhuis zullen vragen aan de aanwezigen om geen drank meer buiten te consumeren na 23uur.
    Hetzelfde geldt voor meubilair: niet meer buitenplaatsen na 23 uur;
  • de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal de komende weekends geluidsmetingen uitvoeren en zal ook extra-controles uitoefenen op geparkeerde of passerende voertuigen met te luide muziek (zogeheten ‘boemcars)’. 

Binnen 2 weken is er een nieuwe bijéénkomst gepland om de toestand te evalueren.

“In zulke situatie kunnen enkel wederzijds begrip en goede afspraken een echte oplossing bieden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hierover is eveneens een artikel verschenen in 'Het Belang van Limburg' van woensdag 5 september 2012 en in 'Het Laatste Nieuws' van donderdag 6 september 2012.

Zie onder andere ook de tekst ‘Overlast jeugdhuis ‘de resoor’: enkel wederzijds begrip is de oplossing!’ van 28 augustus 2012 op deze website.