Pony’s welkom op kermis in Sint-Truiden, maar...!

De laatste dagen is er weer wat commotie ontstaan over de aanwezigheid van pony’s op de augustuskermis in Sint-Truiden.
Het is de dierenrechtenorganisatie ‘Bite Back’, die de kat de bel heeft aangebonden.

“Sint-Truiden is één van de meest toonaangevende gemeenten/steden in België en Vlaanderen op het vlak van dierenwelzijn en ik wil dit zo houden.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“Pony’s op de kermis of bij andere activiteiten in de stad (bijvoorbeeld tijdens de feestmaand december) kunnen voor mij, maar dan moet het onder diervriendelijke omstandigheden gebeuren.”

 

Volgens ‘Bite Back’ worden de pony’s elke avond in een beestenwagen gestopt en die mogen ze pas verlaten bij aanvang van een nieuwe kermisdag in de namiddag.

 

 

 

“Als deze attractie Sint-Truiden aandoet, laat ik telkens de dieren- en milieupolitie van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken strenge controles doen op de manier waarop deze pony’s verzorgd worden (voldoende eten en verzorging, beschutting tegen de koude in de winter tijdens de feestmaand december, dagelijks rondlopen in een weide, etc.).

 

 

De uitbater, die nu momenteel op de augustuskermis staat, laat zijn pony's dagelijks op een weide in Ordingen (deelgemeente van Sint-Truiden) lopen. Hetzelfde is trouwens het geval in de winterperiode tijdens de feestmaand december.
Blijkbaar is dit nu niet gebeurd.
Als burgemeester heb ik via de dieren- en milieupolitie de uitbater onmiddellijk laten aanmanen om dit, zoals afgesproken, dagelijks te doen. Er gebeurt tevens dagelijks controle.
Indien de uitbater zich niet aan de overeengekomen regels houdt, wordt hij onmiddellijk verplicht zijn attractie te sluiten.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

De stad Sint-Truiden is voorlopig niet van plan om dit soort attracties te verbieden, omdat hier enerzijds inderdaad het aspect dierenwelzijn speelt, maar anderzijds het aspect kermis, hetgeen een zekere folklore inhoudt. Kermissen en/of bijhorende attracties zijn een traditie, die ook een belangrijke sociale functie heeft.
Dit is zo al ettelijke malen gecommuniceerd naar de dierenrechtenorganisaties toe.

 

 

 

Als politicus, die deelneemt aan het beleid, is het altijd een kwestie van een goed evenwicht te zoeken tussen enerzijds een bepaald beleid uit te stippelen en anderzijds bepaalde zaken verbieden en/of actiegroepen/dierenrechtenorganisaties te volgen.
Ik weet dat daar lang en ernstig over gepraat en zelfs gediscussieerd kan worden, maar ik durf beweren dat, indien alles op een rijtje gezet wordt wat de stad Sint-Truiden op het vlak van dierenwelzijn al allemaal doet, wij een voorbeeldstad in België en Vlaanderen blijven. Enkele voorbeelden volstaan: de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken had de eerste dierenpolitie in België, als stad Sint-Truiden hebben wij als één van de eerste de aanwezigheid van wilde dieren in circussen verboden (onlangs zijn we opgetreden tegen circus Zavatta, die zijn moeten 'opkrassen', omdat ze, ondanks de afspraken, wilde dieren bij zich hadden), als stad Sint-Truiden voeren wij bijna permanent een juridische strijd tegen een dierenmishandelaar op ons grondgebied, die steeds 'hervalt', de aanwezigheid van een goed georganiseerd dierenasiel op ons grondgebied dat financieel en structureel ondersteund wordt door de stad Sint-Truiden, de permanente mogelijkheden om (wilde) katten te laten steriliseren, etc. Bovendien heb ik in de periode dat ik federaal volksvertegenwoordiger en/of senator was diverse wetgevende initiatieven op het gebied van dierenwelzijn genomen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

“Indien u op deze website via de zoekfunctie ‘dierenwelzijn’ intikt, zal u merken hoeveel ik inmiddels als burgemeester en voorheen als federaal volksvertegenwoordiger en/of senator voor dierenwelzijn ondernomen heb.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

Hierover is onder andere een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van woensdag 31 augustus 2011, in De Standaard en Het Nieuwsblad van donderdag 1 september 2011.

 

Zie de tekst ‘Kermis en kunst zijn verbonden in Sint-Truiden!’ van 31 augustus 2011 op deze website.