Plattelandsbeleid: horizontaal en globaal of niet!

Dat herhaalde Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 24 juni 2020 in de Commissie  Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

Een aantal Vlaamse parlementsleden stelden vragen over de bevraging van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over de impact van de Coronacrisis op het platteland.

“De resultaten zullen normalerwijze nog voor het zomerreces bekend zijn”, antwoordde minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

“Dit gaat niet enkel over het platteland, ongetwijfeld zullen er ook conclusies zijn, die betrekking hebben op de beleidsdomeinen van collega’s -ministers”, zei Ludwig Vandenhove.
Een echt plattelandsbeleid kan maar gevoerd worden als dat globaal en horizontaal gebeurt, over de diverse bevoegdheden heen.
Anders blijft het bij holle woorden en slogans.

Iedereen is het daar altijd over eens, maar de praktijk is heel anders.
Ten eerste gaat het over relatief weinig Vlaamse middelen om een echt plattelandsbeleid te voeren.
Ten tweede zijn er zelfs heel wat bevoegdheden met betrekking tot het platteland, die helemaal niet Vlaams zijn, maar federaal en zeker gemeentelijk.

Nochtans zou een echt Vlaams plattelandsbeleid nu eveneens aandacht moeten hebben voor een aantal nieuwe fenomenen na Covid-19. Zoals onder andere de toegenomen rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument en de gevolgen voor de export van bepaalde landbouwproducten.

Ik ben benieuwd.”