Plan voor trage wegen graag

‘Hasselt verbindt 338 kilometer trage wegen’. (1)
‘Heusden-Zolder knapt trage wegen op’. (2)

“Het zijn enkele krantenartikelen van de laatste weken over initiatieven in Limburgse gemeenten en steden rond trage wegen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Meer en meer Vlaamse en Limburgse gemeenten maken een plan op voor het inschakelen van de trage wegen in hun mobiliteits- en verkeersbeleid. Bovendien is dit beleidsitem belangrijk voor het lokale klimaatbeleid.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?
Wij hebben als VOORUIT, vooral collega-gemeenteraadslid Filip Moers, al ettelijke keren aangedrongen om zo een globaal plan voor het ganse grondgebied te maken.
Het is een ideale manier om buurten, dorpen en wijken op een veilige manier, met vooral aandacht voor de zwakke weggebruikers, met elkaar te verbinden.

En de cd&v-Open Vld-N-VA-meerderheid? Er worden eerder buurtwegen en/of sentiers afgeschaft in plaats van te spreken over een beleid rond de trage wegen.

In de periode dat wij als sp.a - nu VOORUIT - in de meerderheid waren in Sint-Truiden, hebben we een aantal zogeheten trage wegen ‘vrijgemaakt’, een paar keer zelfs afgedwongen voor het vredegerecht, omdat ze geheel of gedeeltelijk ingenomen waren door private eigenaars.

In het programma van VOORUIT voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zullen wij zulk globaal plan voor de trage wegen alleszins opnieuw opnemen.”