Gemeenteraad: weinig verschil

sint-truiden gemeenteraadszaal

"Er is niet veel verschil in Sint-Truiden tussen de vorige coalitie CD&V-Open Vld en nu deze met de N-VA erbij als het aankomt om de oppositie ernstig te nemen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt alleszins na de eerste echte gemeenteraad van maandag 28 januari 2019. Voorzitter Bert Stippelmans viel ook al een eerste keer uit zijn rol.
Wij zijn benieuwd hoe vaak nog...

Gemeenteraadslid Filip Moers pleitte bij de voorlopige vaststelling van de  afschaffing van de buurtweg 52 in Bevingen-Centrum, Kapelstraat z/n en de sentier 163, Zoutleeuwesteenweg z/n voor uitstel.
Enerzijds omdat de dossiers onvolledig waren en er niet uit kon opgemaakt worden of het algemeen belang niet ondergeschikt is aan het private belang van sommigen, anderzijds omdat er een algemene lijn ontbreekt. Zulke afschaffing hypothekeert immers het ontwikkelen van een algemene visie rond trage wegen, voetwegen, etc. Nochtans is dit een belangrijk gegeven in het kader van de beheersing van de CO2-problematiek.
Antwoord van de meerderheid: gewoon stemmen, geen uitstel en een ernstige visie.

De antwoorden op de tussenkomsten omtrent het éénzaamheidsplan, de hoogstamboomgaarden, de éénvormigheid van de snelheidsbeperkingen, de maatregelen tegen dierenleed bij huwelijken en het opnieuw planten van bomen op de Grote Markt kan u al elders terugvinden op deze website www.ludwigvandenhove.be

De rode draad: NEEN of bespreken in een raadscommissie of globaliseren.

"Die laatste 2 antwoorden kennen we uit het verleden: op de heel lange baan schuiven!", zegt Ludwig Vandenhove.

Gemeenteraadslid Ann Knaepen herhaalde haar pleidooi van de gemeenteraad van maandag 17 december 2018 om wat meer duidelijkheid te scheppen in de verkeerschaos op Sint-Pieter en qua het binnenrijden van het centrum via de Tiensesteenweg.
De vorige keer had toenmalig schepen Bert Stippelmans al geantwoord op de vraag rond Sint-Pieter dat er beslissingen zouden genomen worden tijdens het volgende college van burgemeester en schepenen, waar hij nog deel van uitmaakte.

Nu ging hij het laten onderzoeken en Ann zou een schriftelijk antwoord krijgen. Ook dat kennen we uit het verleden.

"Toch zullen we constructief oppositie blijven voeren in  de hoop dat de meerderheid uiteindelijk meer respect zou betonen voor de gemeentelijke democratie", besluit fractieleider Gert Stas.