Parkrangers 6 jaar langer aan de slag

Onderhoud van wandelpaden door parkrangers

“Een goede beslissing, maar niet voldoende”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

De Parkrangers is nog een initiatief van mij dat ik genomen heb als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik heb indertijd het project ingebracht in het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK).
Het gaat om 36 personen, die langdurig werkloos zijn en/of die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.
Zij doen het onderhoud van de Limburgse natuur, onder andere wandelpaden, en worden aangestuurd op het terrein door de 3 Limburgse regionale landschappen en de Limburgse gemeenten.

De provincie Limburg zou nu geld gaan uittrekken om de Parkrangers 6 jaar langer in dienst te houden. (1)
Een goede zaak, maar voor mij volstaat dat niet.
De Limburgse natuur zal maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers en toeristen als deze goed onderhouden is.
Weer een tijdelijke oplossing volstaat niet.
Buiten de provincie Limburg zouden Vlaanderen en de Limburgse gemeenten, en waarom niet de toeristische sector, mee moeten participeren. De Limburgse gemeenten zouden hiertoe onder andere geld kunnen gebruiken dat ze nu extra van Vlaanderen krijgen in het kader van het OPEN RUIMTE-fonds. (2)

Mijn stelling blijft: maak van de Parkrangers een permanent sociaal economie-project.
Het project blijft, de personen, die doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit, worden vervangen.
Goed voor de werkgelegenheid, voor de natuur en voor het toerisme.”