Parkrangers passen binnen een groener en een socialer Europa

"Het project rond de Parkrangers moet absoluut verdergezet en mogelijk zelfs uitgebreid worden.

De deputatie moet trachten dit binnen het Europese programma te stoppen waarbij Limburg erkend wordt als 'transitiezone' voor de periode 2021-2027' (1)", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"De Parkrangers liggen mij persoonlijk nauw aan het hart, maar zijn ook een belangrijk gegeven in het groene en NATUURlijke Limburg.
Toeristen en bezoekers zullen maar blijven komen wandelen en fietsen in Limburg als het groen en de natuur goed onderhouden zijn.

De Parkrangers betreffen een Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK)-project dat eind dit jaar afloopt. Ook als er geen Europese middelen meer zouden voor ter beschikking zijn, moeten deze 36 arbeiders aan het werk kunnen blijven.

Ik hoor dat er momenteel binnen de deputatie geen eensgezindheid is om het project verder te financieren.
Spijtig!
Ik heb niets tegen projecten als 'Fietsen door het Water' en 'Fietsen door de Bomen', maar als daarvoor geld is, moet er eveneens geld zijn voor de Parkrangers.
Ik hoor tegenwoordig bijna niets anders dan BELEVING als het over het Limburgs toerisme gaat, maar de Limburgse natuur is BELEVING op zichzelf.

Ik pleit voor een constructie, waarbij Europa, Vlaanderen, Limburg en eventueel de gemeenten het project samen financieren.
Belangrijk is dat alle gemeenten blijven participeren. Het onderhoud van groen en natuur stopt immers niet aan de gemeentegrenzen en het is best dat dit zo uniform mogelijk gebeurt voor heel Limburg. Bovendien kan er op die manier voldoende kwalitatief gewerkt worden, omdat via samenwerking binnen de 3 Regionale Landschappen (RL) de nodige machines en het nodige materieel kunnen aangekocht worden.

Limburg moet van de Parkrangers een permanent sociaal economieproject maken.
Het project moet permanent worden, de erin tewerkgestelde personen kunnen (eventueel) doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit."

 

Bron: (foto boven)  vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) - (collage) Limburgse Regionale Landschappen (RL)