Opening buurtrestaurants in Sint-Truiden!

Op dinsdag 7 juli 2009 (in Velm) en op donderdag 9 juli 2009 (in Gelinden) gingen de eerste buurtrestaurants open in Sint-Truiden.
De stad Sint-Truiden volgt daarmee het voorbeeld van een aantal andere Vlaamse en Limburgse gemeenten en steden.


Alle buurtbewoners en dorpsgenoten, die willen genieten van een gezonde, goedkope en lekkere maaltijd worden bediend in een lokaal in hun omgeving.
In Velm gaat het over het buurtlokaal Velm, Sint-Martinusstraat 9, tegenover de parochiezaal (in het sociale woningcomplex) en in Gelinden over het Natuur.Huis, Kleinveldstraat 54, het voormalige buurthuis Progressieve Ecologische Samenwerking (PES).

De vzw Het Heft en het stadsbestuur van Sint-Truiden zijn de initiatiefnemers.
Deze projecten van buurtrestaurants zijn gegroeid vanuit het buurtwerk.
De bedoeling is de bewoners in een gezellige locatie dicht bij huis een goedkoop, gezond en lekker middagmaal aan te bieden en de sociale contacten te stimuleren.

“We bieden wekelijks, op een vaste dag, een volledige maaltijd aan in twee vaste dorpslocaties.
Dit kan bijvoorbeeld een aanzet zijn voor de bewoners om de stap te zetten naar het lokale verenigingsleven of gewoon een leuke reden om van een kookvrije dag te genieten.”, aldus schepen van sociale tewerkstelling en sociale zaken
Els Sneijers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

“Hoewel we specifiek willen tegemoetkomen aan de groeiende groep van zorgbehoevende senioren, de vergrijzing, de kansarmoede en de vereenzaming, willen we absoluut niemand uitsluiten.
Niet alleen senioren of singles krijgen de kans om in hun buurt of dorp uit te gaan eten, maar alle geïnteresseerde buurtbewoners en gezinnen zijn welkom.
Kortom: de hele buurt is welkom!

Voor een zeer democratische prijs (slechts 6,00 EUR!) serveert het keukenpersoneel van vzw Het Heft een gezonde, lekkere en verse maaltijd.
Die wordt klaargemaakt in hun splinternieuwe keuken aan de Montenakenweg 53 door hun chef-begeleider en het keukenpersoneel.
In het buurtrestaurant worden de tafels gedekt en het eten opgediend.
Na het middagmaal ruimen zij alles netjes op en doen de afwas, terwijl de gasten gezellig napraten.
Vzw Het Heft heeft veel ervaring in het begeleiden van langdurig werkzoekenden en specifiek in het opleiden van keukenpersoneel. De bezoekers krijgen dus zeker en vast een kwaliteitsvolle maaltijd voorgeschoteld en een goede dienstverlening aangeboden.”, aldus
Els Sneijers/> en
Ludwig Vandenhove/>.

Dit initiatief is ook een tewerkstellingsproject waardoor 8 mensen aan de slag kunnen.
Het project kreeg een erkenning van de Vaamse overheid (als initiatief voor lokale diensteneconomie).

Buiten Velm en Gelinden zal het buurtrestaurant in de vzw Het Heft op de Montenakenweg 53 in/> Sint-Truiden elke dag geopend zijn vanaf het einde van dit jaar.

Via de buurtrestaurants slaan we twee vliegen in één klap. Buurtbewoners kunnen gezellig samen tafelen voor een ‘eerlijke prijs’, terwijl bijkomende tewerkstelling gecreërd wordt in een uniek keukenproject.

In het buurtlokaal in Velm kan u elke dinsdag terecht voor een maaltijd en in Natuur.huis in Gelinden elke donderdag.
Op beide plaatsen bent u welkom vanaf 11.30 uur, het eten wordt geserveerd tussen 11.45 uur en 12.00 uur.
U kan een plaats reserveren op het nummer 0471-48 87 33 (niet verplicht in de startperiode) of u mag ook onverwachts aanschuiven.

Na een bepaalde periode en een evaluatie van het project zal bekeken worden of er nog in andere buurten, dorpen of wijken hetzelfde initiatief zal genomen worden.
Hierbij wordt een samenwerking met de dienst warmemaaltijdbedeling van het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden niet uitgesloten.

“U merkt het: sociaal beleid, met kleine en grote projecten, blijft een prioriteit voor de sp.a.”, aldus
Els Sneijers/> en Ludwig Vandenhove.

Zie ook de tekst ‘Aan tafel en tewerkstelling!’ op deze website.