Ook in Corona-tijden moet er democratie zijn

Op maandag 31 augustus 2020 gaat de eerste gemeenteraad in Sint-Truiden door na het groot verlof.
Opnieuw digitaal, hoewel de gemeenteraad van 29 juni 2020 al lijfelijk georganiseerd werd in de ‘GAZO’, Gazometerstraat 3 met veilige 1,5 meter afstand tussen alle gemeenteraadsleden.

Inderdaad, digitaal na een individueel besluit van burgemeester Veerle Heeren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ondertussen wordt de Groenmarkt officieel geopend met publiek, kunnen er weer voorstellingen plaatsvinden in cultuurcentrum ‘De Bogaard’ voor 200 personen, gaat de Augustuskermis door, worden de parkeerplaatsen in de winkelstraten vrijgegeven, wordt de verplichting om mondmaskers in de openbare ruimte te dragen, versoepeld, etc.
Sint-Truiden leert leven met Covid-19, maar de gemeenteraad kan niet doorgaan.
Het hoogste democratisch orgaan van de stad Sint-Truiden mag niet normaal vergaderen.”

Sp.a fractieleider Gert Stas: “Een digitale gemeenteraad bemoeilijkt spontane tussenkomsten, micro’s van ‘vervelende’ gemeenteraadsleden kunnen makkelijk afgezet worden, raadsleden zien elkaars reacties niet, geheime stemmingen zijn niet mogelijk, het vragenhalfuurtje voor burgers is schier onmogelijk, etc. Kortom, het zijn geen normale gemeenteraden.
Gemeenteraadsleden kunnen zelfs niet eens meer stemmen, de fractieleiders stemmen voor de hele fractie.”

“Gewoon onlogisch, vooral omdat er inmiddels een omzendbrief is van Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer: De regel is dat de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk welzijn vanaf september terug fysiek plaatsvinden. Pas als fysiek vergaderen niet mogelijk is, kan je onder strikte voorwaarden digitaal vergaderen. Het bestuur kan er ook voor opteren om via een hybride vorm te vergaderen. (1)

Akkoord, maandag 31 augustus 2020 is dinsdag 1 september 2020 niet, maar toch. Ook in Coronatijden moet er democratie zijn.
Blijkbaar zijn alle middelen goed, zelfs Corona, voor de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid om de oppositie het zwijgen op te leggen.”