(On)zin van de burgerbevraging over de staatshervorming

Er komt een online burgerbevraging over een eventuele nieuwe staatshervorming.
Totale kostprijs: (voorlopig?): 2,1 miljoen euro.

“De federale VIVALDI-regering heeft aangekondigd dat ze een aangepaste staatsstructuur zal uitwerken tegen de federale verkiezingen van 2024”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ze wil daarover de bevolking bevragen.

Ik ben voor inspraak en betrokkenheid van de bevolking in alle dossiers en op alle beleidsniveaus waar dat kan. Bijgevolg heb ik principieel niets tegen dat voornemen van de federale regering. Maar sta mij toe, in het geval van een bevraging op nationaal niveau voor een thema zoals een nieuwe staatshervorming, mijn twijfels te hebben over de resultaten.
Is er een moeilijker en gevoeliger thema om de inwoners bij te betrekken?

Het feit dat het lang geduurd heeft voor er een gegadigde - het consortium DBP Partners- gevonden werd om dit project uit te voeren, bevestigt mijn stelling.
Tree company, Indiville en Levuur hebben zich verenigd in DBP Partners en zullen samenwerken met een aantal academici. (1) (2)

Heel het opzet mag ook niet lijken op ‘een schijnbevraging’.
Ik hoor de critici al bezig.

Persoonlijk denk ik dat het veel beter geweest was van te vertrekken van een goede evaluatie van de zes voorbije staatshervormingen.
Het uitgangspunt daarvan had kunnen zijn “hoe kunnen we de Belgische staatsstructuur eenvoudiger en transparanter maken voor de gemiddelde burger”? Want daarover moet het gaan.
Wat is goed gebeurd in het verleden?
Wat is verkeerd gebeurd in het verleden?
Uit welke concrete situaties over alle beleidsdomeinen heen kunnen we lessen trekken?
Etc.
In diezelfde context zou het beter zijn geweest om te vertrekken van de talrijke problemen op het terrein rond diverse onderwerpen en daarvoor zoveel mogelijk praktische oplossingen te zoeken, die dan later vertaald hadden kunnen worden in een meer inhoudelijk en beleidsmatig onderbouwd document.
Op het einde zou er dan nog tijd genoeg zijn om te debatteren en te discussiëren over welke structu(u)r(en) best boven een betere werking van de Belgische overheden zouden staa(t)(n).

Heel deze oefening had best begeleid kunnen worden door wetenschappelijke en/of universitaire instellingen van de onderscheiden landsdelen.

De politici, die uiteindelijk toch zullen moeten beslissen over een nieuwe staatshervorming, zouden daar meer aan hebben dan aan zulke burgerbevraging.
Als er nu één aangelegenheid is, waar zeker met compromissen zal moeten gewerkt worden, is het rond de tafel waar Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen samenzitten om te proberen tot een nieuwe staatsstructuur te komen.
Ik ben benieuwd of er dan nog veel zal gesproken worden over de resultaten van de nu aangekondigde burgerbevraging.
De uitslag van die enquête zal dan eerder het maken van ‘een historisch compromis’ bemoeilijken dan vergemakkelijken.”

  • Foto: Shutterstock.com.