Tekort aan sociale en betaalbare woningen blijft stijgen

“Dat blijkt uit de recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die de vzw Studiecentrum Willy Claes analyseerde”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen is er sprake van een stijging van 169 096 kandidaat-huurders eind 2020 naar 182 436 aan het einde van 2021 of een toename met om en bij de 8%.
In Limburg stonden er nog 19 825 gezinnen op de wachtlijst eind 2020, eind 2021 is dat aantal aangegroeid tot 21 256 of plus 7%.

Het recht op een degelijke huisvesting is een basisrecht. Maar de huidige Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld regering slaagt er maar niet in om de Vlaamse wooncrisis op een degelijke manier aan te pakken. Ook het plan om de private sector meer in te schakelen en extra financiële middelen te geven, levert weinig tot geen resultaten op.

Inmiddels is Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) bezig met het herstructureren van de sociale woningsector zogezegd om sneller en vlotter sociale woningen te kunnen bouwen. Nochtans is er maar één oplossing: meer investeren in sociale en betaalbare woningbouw en zorgen dat er meer en sneller  gebouwd wordt.”

Hieronder vindt u de perstekst.