Aanpak droogte en wateroverlast: Polders en Wateringen afschaffen!

“Diegenen, die nog denken dat hevige droogteperiodes van voorbijgaande aard zijn, dromen.
De klimaatopwarming laat niet met zich sollen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is dringend een globaal plan nodig, daarin volg ik bevoegd minister Zuhal Demir.
Het is nu al drie jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met enorme droogte.
Net zoals aan water- en modderoverlast zullen we ons allemaal aan de gevolgen van hitte en droogte moeten aanpassen.

Op korte termijn moeten we komen tot een waterbeschikbaarheidsplan, op iets langere termijn tot een globaal plan dat de toenemende droogte kan aanpakken. Ik deel dus de mening van de minister dat dit moet gaan over een globaal plan voor Vlaanderen, waarin Vlaanderen meer verantwoordelijkheid neemt. Maar verantwoordelijkheid betekent voor mij ook meer financiële middelen voorzien.  Waar ik haar mening echter niet deel, is dat dit ten koste zou moeten gaan van de Gouverneurs en/of van de provincies.
Het provinciale niveau is juist goed geplaatst om te kunnen inschatten welke de concrete situaties zijn op het terrein. Die kunnen immers zelf binnen een provincie verschillen. Bovendien is er de vorige legislatuur net een coördinatieoefening gebeurd op het vlak van bevoegdheden rond water.
In Limburg hebben wij officieel op donderdag 28 januari 2016 de waterlopen van 3de categorie overgenomen van 37 Limburgse gemeenten (van de toen 44). (1)
De overdracht van Houthalen-Helchteren is later gebeurd. (2) Zo zijn we in Limburg van 58 waterlopenbeheerders naar 14 gegaan. (3)
Sedertdien loopt die coördinatie van het beleid rond waterlopen veel meer en goed gestroomlijnd in Limburg.
Ik weet dat het moeilijk is voor de N-VA om iets goed te zeggen over de provincies als bestuursniveau.
Minister Zuhal Demir krijgt het woord zelfs nauwelijks uitgesproken. Toch hoop ik op enig gezond verstand.

Maar er zijn ook nog altijd de Polders en Wateringen.
Als de minister het beheer van de waterlopen eenvoudiger wil maken, waar ik haar in volg, zou ze precies komaf moeten maken met deze Polders en de Wateringen. De verouderde structuren gewoon afschaffen, wel de bestaande know-how aan boord houden via het personeel.
In feite pasten die al niet meer in de coördinatieoefening, die enkele jaren geleden gebeurd is onder ‘Doorbraak 63’ (was de naam van de operatie) : de structuur en de samenstelling zijn totaal achterhaald.
Durft de huidige Vlaamse regering, zoals de vorige, dit niet? Omdat vooral de Boerenbond en de CD&V die wil behouden?
In het regeerprogramma staat ‘waarbij de belastingbevoegdheid van polders en wateringen wordt stopgezet’. We onderzoeken welke (delen van) bevaarbare waterlopen die in de praktijk niet bevaarbaar zijn voor logistieke doeleinden, beter worden gedeclasseerd en mee binnen dat kader gebracht.’
Waarom versnelt de minister deze operatie niet? Blijkbaar hoopt ze door hen ‘op droog zaad te zetten’ dat ze zullen verdwijnen.
Wat mij betreft korte pijn: decretaal afschaffen.
Dan komen we tot een éénvoudig model: klasse 2 de provincies, al de rest Vlaanderen. En uiteraard is er niets op tegen dat de Vlaamse overheid een grotere vinger in de pap heeft in het provinciaal beleid dat maximaal samenvalt met de stroomgebieden. Trouwens, waar dat overlapt, werken de provincies nu ook al goed samen.
Van 14 waterloopbeheerders gaan we dan in Limburg nog naar 3: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), NV de Vlaamse Waterweg -beide Vlaamse bevoegdheid – en de provincie Limburg. (3)
Deze oplossing biedt én éénvormigheid van beleid, én de mogelijkheid om rekening te houden met specifieke situaties binnen Vlaanderen en binnen een provincie.

Ik heb op woensdag 17 juni 2020 hierover een vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
Wat de Polders en Wateringen betreft volgt ze alleszins mijn visie.
Ik citeer: “Ik denk dat mijn mening over de Polders en Wateringen zeer duidelijk is. Ik begrijp niet dat die nog bestaat.
Er zou nog voor het zomerreces een beslissing vallen.
Afwachten nu of ze vooral de CD&V overtuigd krijgt.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 17 juni 2020.

  • Foto: pixabay.com.