Plofkippen: uitdovend beleid graag!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 13 oktober 2021.
Hij ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts of de overheid een gelijkaardig initiatief als in Nederland wil nemen om heel de sectorketen mee te krijgen achter een uitdoofscenario.

Er is zijn grote verschillen qua dierenwelzijn tussen plofkippen en trager groeiende dieren”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Er overlijden minder kuikens, de voetzolen van de kippen zijn gezonder en ze staan hoger op hun poten, omdat ze niet absurd groot worden.

Tot nu toe hebben al een aantal grootwarenhuizen aangekondigd dat ze vrijwillig zullen afzien van de verkoop van zogeheten plofkippen. Maar dat is niet voldoende en betekent maar een beperkt gedeelte van de afzetmarkt. De Vlaamse overheid zou daarom de aanzet moeten geven om heel de sector mee te krijgen.
Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal belangrijke randelementen, zoals de inkomsten voor de producenten en de bereidheid van de consumenten om iets meer te betalen voor gezondere kippen.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts. (1)