Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van sp.a Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u het tweede nummer.