Nieuwe scholencampus achter station: geen goede keuze

De werken aan de nieuwe scholencampus van Hasp-O Centrum achter het station van Sint-Truiden vorderen snel. Maar daarmee komen de te verwachten verkeers- en andere problemen ook steeds maar dichterbij.

“Dat bleek nog maar eens tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie op dinsdag 8 november 2022 rond de toekomstige schoolomgeving Bogaardenstraat en Fabrieksstraat”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er waren talrijke terechte vragen en opmerkingen van diverse gemeenteraadsleden, zowel uit meerderheid, als uit oppositie.
Kan moeilijk anders: het is gewoon een slechte beslissing geweest om op die locatie zo een grote school te bouwen.
Er is veel te weinig rekening gehouden met de gevolgen hiervan, vooral qua mobiliteit
.

Hier is maar één verantwoordelijke: het - vorige en het huidige - college van burgemeester en schepenen in Sint-Truiden.
Zij hadden deze te omvangrijke bouwplannen niet mogen vergunnen.

Het is een typisch voorbeeld van een situatie, waaraan niets fundamenteels meer kan veranderd worden, enkel nog ‘een beetje pappen en nathouden’ met kleine verkeersingrepen. Wie ook de stad Sint-Truiden in de toekomst nog zal besturen, zal ermee geconfronteerd worden.

Als VOORUIT Sint-Truiden hebben wij van bij het bekendmaken van de plannen gewaarschuwd voor de huidige situatie: veel teveel bouwvolume op een te beperkte oppervlakte.
Toen wij in 2004 met de sp.a mee in de meerderheid het oorspronkelijke aangepaste Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) goedkeurden, was het de bedoeling om er een gemengde-woon-buurt met een geconcentreerde bebouwing en met veel groen van te maken. Ook het behoud van de hoogstamboomgaard aan de westzijde van de Fabrieksstraat als landschappelijk waardevol element was voorzien.

Door deze keuze wordt de schoolgaande jeugd bovendien uit het stadscentrum weggetrokken.

Kortom: een slechte beslissing, die nog jaren negatieve gevolgen zal hebben.”