Nieuwe kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd en opening 41e speeltuin in Sint-Truiden!

Op zaterdag 22 mei 2010 werd de nieuwe kindergemeenteraad van Sint-Truiden officieel geïnstalleerd.
De verkiezingen van de 33 nieuwe kindergemeenteraadsleden hebben plaatsgehad in de 4e leerjaren van de diverse basisscholen van Sint-Truiden tussen 20 en 30 april 2010.

De nieuwe kindergemeenteraad in Sint-Truiden werd officieel geïnstalleerd op zaterdag 22 mei 2010 in Bevingen.

 

Gezien het mooie weer was er heel wat publieke belangstelling, zowel van de familie van de nieuwe kindergemeenteraadsleden, als van de  leerkrachten, de andere personeelsleden en de directies van de betrokken scholen. Tevens waren er heel wat mensen van Bevingen aanwezig.

 

 

Dit laatste had te maken met de opening van het 41e speelpleintje in Sint-Truiden, die gecombineerd werd met de installatie van de nieuwe kindergemeenteraad.

 

 

 

 

 

 

“Ik blijf het herhalen: kinderen en jongeren moeten zo jong mogelijk met democratie en heel het maatschappelijk gebeuren geconfronteerd worden.
Een kindergemeenteraad is hiertoe één van de middelen.”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove bij de officiële installatie van de nieuwe kindergemeenteraad.

 

“Net zoals bij de vorige kindergemeenteraad zullen we met de ‘nieuwe verkozenen’, maar vooral op initiatief en via voorstellen van hen, heel wat specifieke activiteiten ontwikkelen. Een bezoek aan het echte federaal parlement in Brussel staat zeker opnieuw op het programma.”

 

 

Na de officiële toespraak van burgemeester Ludwig Vandenhove legden de kinderen één voor één hun eed af in zijn handen.
“Net echt.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

De naam van de nieuwe speeltuin in Bevingen is gekozen door de kinderen van het wijkschooltje van Bevingen van Heilig Hart Sint-Trudo.
Het nieuwe speelpleintje noemt ‘Het Bevingske’.

 

 

Het oorspronkelijk (voetbal)terreintje is behouden, zodat dit nieuwe speelplein in feite een nieuwe polyvalente speel- en sportruimte wordt voor Bevingen met de bedoeling het sociaal contact tussen de buurtbewoners zoveel mogelijk te bevorderen.

 

 

“Met de aanleg van dit 41e speeltuintje zet de stad Sint-Truiden haar beleid naar kinderen, jeugd en jongeren, maar vooral ook naar de buurten en deelgemeenten toe, verder.
Binnenkort volgen er nog speeltuintjes in Runkelen en Wilderen, kortom veilige en verantwoorde speelruimten.”, zeggen schepen van Jeugd
Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“Zaterdag 22 mei 2010 was een mooie dag voor het dorp Bevingen!”, besluit een gelukkige burgemeester Ludwig Vandenhove.