Nieuwe commandowagen!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuwe commandowagen, ingericht als bureel, gekocht.
Het betreft een Ford Transit, omgebouwd door de firma Terberg Specials uit Genk.


“Dit voertuig zal worden ingezet bij verkeerscontroles, SLIM- en BOB-campagnes, maar ook bij rampen of grootschalige gebeurtenissen en evenementen. Tevens zal dit voertuig gebruikt worden bij afstappingen van het parket bij ernstige misdrijven.”,
aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de wagen zijn twee aparte verhoor- of werkruimtes voorzien.
Er kunnen adem- en urinetesten worden in afgenomen (het voertuig heeft en apart toilet).

Het voertuig beschikt over een speciale generator, die 220 V opwekt en kan hierdoor ingezet worden op alle terreinen en met alle middelen.
Pc’s, radioapparatuur en koelkast voor het bewaren van bloedstalen kunnen tijdens acties in bedrijf gesteld worden via de generator.

Omwille van de veelzijdige communicatiemiddelen en ICT-inrichting kan het voertuig eveneens dienst doent als mobiel wijkkantoor.

Het voertuig kan bestuurd worden door ieder personeelslid dat houder is van een rijbewijs B.

“Veiligheid is en blijft op de eerste plaats een kwestie van mensen, maar ze moeten daartoe ook goed uitgerust worden.
Deze commandowagen is hier een goed voorbeeld van.
Dit voertuig is grotendeel aangekocht met middelen uit het zogeheten verkeersveiligheidsfonds, hetgeen nog maar eens aantoont dat dit geld dat vanuit de federale overheid komt goed besteed wordt.
Van een vermindering van dit fonds kan wat mij betreft dan ook geen sprake zijn!”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard en Ludwig Vandenhove, voorzitter van het politiecollege en -raad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, stelden de nieuwe commandowagen voor aan de pers op maandag 25 mei 2009.