Nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven: ik vertrouw dat niet!

Vandaag, woensdag 11 december 2019, staat op de Limburgse provincieraad de definitieve intrekking van het (vorige) dossier rond een nieuw bezoekerscentrum in het provinciaal domein Nieuwenhoven.

“Ik begrijp dat niet, maar vertrouw het ook niet”, zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Groen Ludwig Vandenhove.
Het dossier is een jaar geleden op mijn voorstel unaniem goedgekeurd door de vorige deputatie. Ook toenmalig gedeputeerde Igor Philtjens, die nu verantwoordelijk is voor het provinciaal domein Nieuwenhoven, was daarmee akkoord.

Het ontwerp was duurzaam, zat binnen het budget, moest het educatief karakter van het domein Nieuwenhoven verhogen en professionaliseren en paste in het zacht recreatief gebruik zonder overbelasting van het gebied.

De huidige deputatie moet nu minimum 51 878, 06 euro schadevergoeding betalen aan de verschillende aannemers. Minimum, omdat het ontwerpbureau nog niet akkoord is met het voorgestelde bedrag.
Tegelijkertijd wordt een nieuw project opgestart ter waardering van het ganse domein Nieuwenhoven.

Heel goed, maar ik vraag mij af waarom het bezoekerscentrum niet gewoon kon afgewerkt worden en de rest parallel kon aanbesteed worden.

Ik wens gedeputeerde Igor Philtjens succes met het project, maar ik hoop dat het bezoekerscentrum niet ‘verdronken’ wordt in een groter en duurder opzet. En dan uiteindelijk niet doorgaat.

Ik zal het dossier met argusogen opvolgen.
Het is belangrijk voor Haspengouw en voor de stad Sint-Truiden.”