Niet raken aan dienstverlening

“De financiële toestand van de stad Sint-Truiden ziet er niet goed uit, dat is een publiek geheim”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar dat is geen reden om te raken aan de dienstverlening, zeker niet aan de basisdienstverlening.

Sinds VOORUIT uit de meerderheid verdwenen is in Sint-Truiden, zijn de stadsfinanciën totaal ontspoord.
Wij hebben eind 2012 de stadskas in een vrij gezonde toestand achtergelaten.
De talrijke projecten en ‘het boven de stand leven’ van de vorige en huidige coalitie maakt dat de stad nu echt in de rats zit.
Gelukkig kan een gemeente niet failliet gaan.

Maar één cijfer: tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 19 juni 2023 is gezegd dat de totale stadsschuld inmiddels is opgelopen tot 140 miljoen euro. Of 3 500 euro per inwoner.

Er zullen forse ingrepen moeten gebeuren, eventuele besparingen. Maar daaronder mag de basisdienstverlening niet lijden.
Een gemeente heeft nu éénmaal een aantal basistaken en een efficiënte afvalophaling en - verwerking horen daar zeker bij
. De afvalfactuur is trouwens hoog genoeg.

Maar wat stellen we vast?
Het containerpark is inmiddels op dinsdag gesloten.
Nu zijn er berichten dat de huis aan huis-ophaling van het glas zou stopgezet worden.
Dat gebeurt samen met de gemeente Nieuwerkerken sedert 1996, één van de eerste projecten qua intergemeentelijke samenwerking onder mijn burgemeesterschap.

Neen, de huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid is niet goed bezig.

Wij zullen als VOORUIT alleszins niet teveel beloven in Sint-Truiden bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.   
Een realistisch programma is de boodschap, geen (loze) beloftes. (1)”